Olgu Sunumu

Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi

  • Hüseyin Gündüz
  • Altuğ Ösken
  • Mehmet Bülent Kocaman
  • İbrahim Kocayiğit
  • Levent Edis
  • Mehmet Akif Çakar
  • Saadet Demirtaş
  • Ali Tamer

Gönderim Tarihi: 24.08.2010 Kabul Tarihi: 02.01.2011 Med Bull Haseki 2011;49(1):44-46

Eisenmenger sendromu pulmoner vasküler direncin geri dönüşümsüz artışı olarak tanımlanır ve sistemik ve pulmoner kan akımı arasındaki bağlantının sağdan sola şant yoluyla sağlanması ile karakterizedir. Atriyal septal defektin de dahil olduğu doğumsal kalp defektleri Eisenmenger sendromuna neden olabilir. Siyanozu veya pulmoner damar yatağının disfonksiyonu sonucu pulmoner hipertansiyonu olan doğumsal kalp hastalıklarında çeşitli kanama bozuklukları tanımlanmıştır. Kanama diyatezi ve pulmoner hipertansiyon arasındaki ilişki literatürde daha önce belirtilmiştir. Bu raporda atriyal septal defekte bağlı oluşan ve tekrarlayan gastrointesinal kanaması olan 54 yaşındaki erkek Eisenmenger sendromlu olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanama, Eisenmenger sendromu, atriyal septal defekt

Tam Metin (İngilizce)