2017-9-55-3
2017 55 Eylül (9) 3
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Peritoneal Ultrafiltrasyonun Yeri

(Med Bull Haseki 2017; 55: 165-174)

Özgün Araştırma

Postiktal Psikiyatrik Semptomlarda Benzodiazepin ve Haloperidolün Nöbet Tekrarına Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 175-180)

Tek Başına Transvajinal Bant ve Transvajinal Bant ile Birlikte Yapılan Vajinal Histerektominin Orta Dönem Etkinlik ve Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 181-186)

Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir

(Med Bull Haseki 2017; 55: 187-193)

Türkiye’de İlk Cryptosporidium hominis Enfeksiyonu Olgusuna İlişkin Olarak İnsanlarda Cryptosporidiosis

(Med Bull Haseki 2017; 55: 194-198)

Oksibutinin Palmar ve Aksiller Hiperhidrozis Tedavisinde Cerrahi Kadar Etkili mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 199-204)

Rejyonal Anestezi Altında Laparoskopik Abdominal Cerrahi: Bir Retrospektif Değerlendirme

(Med Bull Haseki 2017; 55: 205-211)

Kronik Hepatit ve Siroz Ayrımında Fibrozis İndeksinin Değeri

(Med Bull Haseki 2017; 55: 212-215)

Tiroid İnce İğne Aspirasyonda Hangi Sitolojik Özellikler Papiller Karsinom için Daha Değerlidir?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 216-220)

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda Profilaktik Amaçlı Antibiyotik Kullanımının Çocuklarda Antibiyotik Direnç Gelişimine Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 221-228)

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Kardiyak Tümör

(Med Bull Haseki 2017; 55: 229-231)

Pankreatik Divisum ve Ampuller Nöroendokrin Tümörün Nadir Birlikteliği ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 232-234)

Laparoskopik Kolesistektomide Güvenli Cerrahi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 235-238)

Ekstrapulmoner Tüberküloz: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 239-242)

Katarakt Cerrahisi Sırasında Göz İçi Basınç Artışına Bağlı Gelişen Nonarteritik İskemik Optik Nöorapati Olgusu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 243-247)
Anasayfa Arşiv Arama Menü