En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Sağlık Personelinin Yaşam Kalitesi Üzerine Kesitsel Bir Çalışma - Özgün Araştırma
 • Abdulkadir Ergen
 • Özgür Tanrıverdi
 • Abdulbaki Kumbasar
 • Evşan Arslan
 • Duygu Atmaca
Med Bull Haseki 2011; 49: 14-19
Telif Hakki Devir Formu
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Tüberküloza Bağlı Kilo Kaybında Serum Leptin, İnsülin, Lipid Profili ve C-reaktif Proteinin Rolü - Özgün Araştırma
 • Aygül Güzel
 • Pınar Yıldız
 • Günnur Deniz
 • Gaye Yıllar
 • Veysel Yılmaz
Med Bull Haseki 2011; 49: 9-13
Radyasyona Bağlı İntestinal Hasarda Quercetin’in Koruyucu Etkisi
 • Özcan Pişkin
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Yılmaz Baş
 • Kemal Karakaya
 • Murat Can
 • Özlem Elmas
 • Mustafa Çağatay Büyükuysal
Med Bull Haseki 2018; 56: 14-21 DOI: 10.4274/haseki.25743
Polikistik Over Sendromuna Güncel Yaklasim - Derleme
 • Mehmet Yilmaz
 • Ünal Isaoglu
 • Sedat Kadanali
Med Bull Haseki 2009; 47: 1-5
Radiyal Arter Kateterizasyonuna Kisa Bir Bakis
 • Gökhan Sargin
 • Özgu¨r Tanriverdi
Med Bull Haseki 2011; 49: 93-95
Tramadolün Preoperatif ve İntraoperatif Kullanımının Postoperatif Ağrıya Etkisinin Karşılaştırılması
 • Ali Şefik Köprülü
 • Tufan Şener
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Ali Haspolat
 • Bülent Neymen
Med Bull Haseki 2015; 53: 220-224 DOI: 10.4274/haseki.2389
Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması
 • Burcu Kasap
 • Emine Neşe Yeniçeri
 • Melike Nur Akın
 • Eren Akbaba
 • Mert Küçük
 • Nilgün Öztürk Turhan
 • Aylin Sağlam
Med Bull Haseki 2016; 54: 224-231 DOI: 10.4274/haseki.3234
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Mazlum Şahin
 • Cihan Yücel
 • Fatma Tuğba İlal Mert
 • Semi Öztürk
Med Bull Haseki 2018; 56: 1-5 DOI: 10.4274/haseki.96168
Maligniteyi Taklit Eden Primer Pulmoner Aktinomikoz Olgusu
 • Pınar Mutlu
 • Nihal Arzu Mirici
 • Merve İlçin Güven
Med Bull Haseki 2018; 56: 74-77 DOI: 10.4274/haseki.43153
Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu
 • Aysu Tosun Alp
 • Uğur Deveci
 • Hatice Demir
 • Kenan Özcan
 • Orhan Başaran
 • Feyza Girgin
 • Füsun Ünal
 • Nilüfer Gürbüz
Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36
Poland Sendromu: Bir Olgu Sunumu
 • Tülay Tos
 • Ali Karaman
 • Ferda Perçin
 • Hatice Koçak
Med Bull Haseki 2011; 49: 37-38
Masif İntraabdominal Kanamaya Yol Açan Metastatik Matür Teratom: Olgu sunumu
 • Oktay Büyükaşık
 • A. Oğuz Hasdemir
 • Nurettin Kahramansoy
 • H. Ali Kılıçgün
 • Tanzer Korkmaz
 • Cavit Çöl
 • Hayri Erkol
 • Serdar Yanık
Med Bull Haseki 2011; 49: 42-43
Ürogenital Semptomlari olan Hastalarda Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Sikligi
 • Yesim Aybar Bilir
 • Filiz Pehlivanoglu
 • Kadriye Kart Yasar
 • Gönül Sengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 99-101
Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Atrial Fibrilasyon
 • İlhan Korkmaz
 • Şevki Hakan Eren
 • Fatma Mutlu Kukul Güven
 • Ahmet Türkdoğan
 • İnan Beydilli
 • Birdal Yıldırım
Med Bull Haseki 2012; 50: 25-26
Overin Sklerozan Stromal Tümörü: Olgu Sunumu
 • Ayşe Tülay Sayılgan
 • Filiz Filiz
 • Deniz Özcan
Med Bull Haseki 2012; 50: 33-36
Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Tedavisi Sırasında Gelişen Hemofagositik Sendrom: Olgu Sunumu
 • Esengül Keleş
 • Hamza Yazgan
 • Arzu Gebeşçe
Med Bull Haseki 2013; 51: 183-185 DOI: 10.4274/Haseki.1005
Kemoterapötik Ajanlara Bağlı Oluşan Akciğer Hasarı
 • Serdar Kalemci
 • Çağdaş Can
 • Hamdi Sözen
Med Bull Haseki 2014; 52: 248-250 DOI: 10.4274/haseki.1799
Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları
 • Sefa Tüzün
 • Mikail Çakır
 • Osman Anıl Savaş
 • Cihad Tatar
Med Bull Haseki 2015; 53: 1-9 DOI: 10.4274/haseki.1999
Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
 • Orkide Kutlu
 • Şamil Ecirli
 • Serhat Aygün
 • İbrahim Ünsal
 • Muharrem Keskin
 • Abdullah Sakin
 • Abdulkadir Baştürk
Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94 DOI: 10.4274/haseki.2006
Anterior Servikal Füzyonu Takiben Komşu Segment Hastalığı Gelişiminde Risk Faktörleri
 • Ezgi Akar
 • Mehmet Ufuk Akmil
 • Metin Orakdöğen
 • Hakan Somay
 • Merih İş
Med Bull Haseki 2015; 53: 120-123 DOI: 10.4274/haseki.2293
Tolosa-Hunt Sendromu: İki Olgu Sunumu
 • Sefer Günaydın
 • Birgül Baştan
 • Hürtan Acar
 • Nihat Çevik
 • Özlem Çokar
Med Bull Haseki 2015; 53: 308-312 DOI: 10.4274/haseki.2332
2016 Yazar Dizini
Med Bull Haseki 2016; 54: 0-0
Oksibutinin Palmar ve Aksiller Hiperhidrozis Tedavisinde Cerrahi Kadar Etkili mi?
 • Celal Buğra Sezen
 • Süleyman Anıl Akboğa
 • Anar Süleymanov
 • Anıl Gökçe
 • Ali Çelik
 • İsmail Cüneyt Kurul
Med Bull Haseki 2017; 55: 199-204 DOI: 10.4274/haseki.98698
2017 Hakem Dizini
Med Bull Haseki 2017; 55: 0-0
Kanser Hastalarında Acil Servis Başvurularının Temel Nedenleri
 • Emine Bayrak
 • Yeter Kitiş
Med Bull Haseki 2018; 56: 6-13 DOI: 10.4274/haseki.83997
Üç Dallı Rekürren Laringeal Sinir: Bir Olgu Sunumu
 • Mehmet Uluşahin
 • Arif Burak Çekiç
 • Muhammed Selim Bodur
 • Kadir Tomas
 • Mithat Kerim Arslan
Med Bull Haseki 2018; 56: 78-80 DOI: 10.4274/haseki.69885
Memenin Lobüler Karsinomunun Sıradışı Metastazı
 • Songül Peltek Özer
 • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2018; 56: 85-88 DOI: 10.4274/haseki.83007
VZV Tarafindan Meydana Getirilmis Bir Akut Retinal Nekroz Vakasinda Alternatif Sistemik BVDU Tedavisi - Olgu Sunumu
 • Oguzhan Saygili
 • Efdal Yöru¨k
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Alopesi Areatada Dermatolojik Yasam Kalite Indeksi - Orijinal Arastirma
 • Sibel Ceylan
 • Funda Uykur
 • Deniz Balaban
 • Adem Köslü
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklasim - Derleme
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Fatma Gülüm Ivgin Bayraktar
Med Bull Haseki 2010; 48: 1-8
Izole Dalak Kist Hidatigi: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Zafer Cenk Koyuncu
 • Mikail Çakir
 • Hasan Lice
 • Ishak Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2010; 48: 41-43
Polikistik Over Sendromunda Insülin Direnci ve Antropometrik Ölçümler - Orijinal Arastirma
 • Seyra Memili
 • Fuat Sar
 • Vecihi Kasim Memili
 • Ru¨meyza Kazancioglu
Med Bull Haseki 2009; 47: 6-12
Hastalarin Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler - Orijinal Arastirma
 • Yavuz Selim Yildirim
 • Fadlullah Aksoy
 • Bayram Veyseller
 • Sedat Altin
Med Bull Haseki 2009; 47: 11-16
Maksiller Odontojenik Miksoma Olgusu - Olgu Sunumu
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Fatma Gülüm Ivgin Bayraktar
 • Yavuz Selim Yildirim
 • R. Nilgün Demirbag
Med Bull Haseki 2009; 47: 43-45
Önsöz
 • Ru¨meyza Kazancioglu
Med Bull Haseki 2009; 47: 0-0
Bir Olgu Dolayisiyla “Munchausen by Proxy” Sendromu ve Adli Psikiyatrik Yönü - Olgu Sunumu
 • Sefa Saygili
Med Bull Haseki 2009; 47: 134-138
Mesane Kanseri Tanisinda ve Takibinde Kullanilan Idrardaki Tümör Belirteçleri - Derleme
 • Murat Binbay
 • Yalçin Berberoglu
 • Özgür Yazici
 • Tolga Akman
 • Ömer Sarilar
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125
Bispektral Indeks Monitörizasyonu Esliginde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düsük Akimli Anestezi: Hemodinami, Derlenme, Volatil Anestezik Tüketimi ve Maliyet Üzerine Etkileri - Özgün Arastirma
 • Bengü Gülhan Köksal
 • Volkan Hanci
 • Gülay Erdogan
 • Bülent Serhan Yurtlu
 • Rahsan Dilek Okyay
 • Hilal Ayoglu
 • Isil Özkoçak Turan
Med Bull Haseki 2010; 48: 132-138
Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bagli Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karsilastirilmasi - Özgün Arastirma
 • Rahsan Karayazili
 • Isil Özkoçak
 • Hilal Ayoglu
 • Bülent Serhan Yurtlu
 • Rahsan Dilek Okyay
 • Volkan Hanci
Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152
550 Yataklı Bir Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 Yılı Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı - Özgün Araştırma
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Yeşim Aybar Bilir
 • Gönül Şengöz
 • Necla Güngör
 • Özcan Nazlıcan
Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33
Gebe ve İlerlemiş Bir HIV/AIDS Olgusu
 • Özlem Altuntaş Aydın
 • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
 • Ramazan Korkusuz
 • Özcan Nazlıcan
Med Bull Haseki 2011; 49: 39-41
Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
 • Hüseyin Gündüz
 • Altuğ Ösken
 • Mehmet Bülent Kocaman
 • İbrahim Kocayiğit
 • Levent Edis
 • Mehmet Akif Çakar
 • Saadet Demirtaş
 • Ali Tamer
Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46
Miyelodisplastik Sendromlara Kısa Bir Bakış: Literatürün Derlemesi
 • Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu
 • Pınar Soysal
 • Hafize Erkal
 • Özgür Tanriverdi
Med Bull Haseki 2011; 49: 47-51
Üriner Sistem Taşlarının Cerrahi Çıkarımı Sonrası Kalan Taşlara Yaklaşım
 • Faruk Özgür
 • Yalçın Berberoğlu
 • Tolga Akman
 • Ömer Sarılar
 • Murat Binbay
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2011; 49: 52-55
Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Mehmet Emirhan Işık
 • Gülten Çiçek
 • Sevtap Gürsoy
 • Mehtap Şimlek
 • Semra Sandıkçı
 • Hülya Özkan
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61
Migrenlilerde Otonomik Semptomlar: Klinik İçin Önemli midir? Importance
 • Aysel Milanlıoğlu
 • Temel Tombul
 • Refah Sayın
 • Ömer Faruk Odabaş
 • Musa Şahin
Med Bull Haseki 2011; 49: 62-66
Yag Dokusu Hormonlari; Genel Bir Bakis
 • Su¨leyman Ahbab
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2011; 49: 96-98
Diyalize Geç mi Baslanmali?
 • Meltem Gürsu
 • Rümeyza Kazancioglu
Med Bull Haseki 2011; 49: 123-125
Diyabetik Ayak Izolatlarindaki Direncin Toplum ve Yogun Bakim Ünitesi Dirençleriyle Karsilastirilmasi
 • Filiz Pehlivanoglu
 • Kadriye Kart Yasar
 • Gönül Sengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 137-140

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar