En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Telif Hakki Devir Formu
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom - Derleme
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2011; 49: 5-8
Polikistik Over Sendromuna Güncel Yaklaşım
 • Mehmet Yılmaz
 • Ünal İsaoğlu
 • Sedat Kadanalı
Med Bull Haseki 2009; 47: 1-5
Sağlık Personelinin Yaşam Kalitesi Üzerine Kesitsel Bir Çalışma - Özgün Araştırma
 • Abdulkadir Ergen
 • Özgür Tanrıverdi
 • Abdulbaki Kumbasar
 • Evşan Arslan
 • Duygu Atmaca
Med Bull Haseki 2011; 49: 14-19
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Mazlum Şahin
 • Cihan Yücel
 • Fatma Tuğba İlal Mert
 • Semi Öztürk
Med Bull Haseki 2018; 56: 1-5 DOI: 10.4274/haseki.96168
Radyasyona Bağlı İntestinal Hasarda Quercetin’in Koruyucu Etkisi
 • Özcan Pişkin
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Yılmaz Baş
 • Kemal Karakaya
 • Murat Can
 • Özlem Elmas
 • Mustafa Çağatay Büyükuysal
Med Bull Haseki 2018; 56: 14-21 DOI: 10.4274/haseki.25743
Gebelerdeki Aneminin Türkiye'deki Yöresel Dağılımı
 • Elif Akça
 • Şencan Acar
 • Zeynep Karaali
 • Onur Kirkizlar
 • Sadettin Özge Erez
 • Cenk Emre Meral
 • Mehmet Burak Aktuğrul
 • Şule Poturoğlu
 • Murat Akyıldız
 • Taner Alioğlu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2009; 47: 31-35
Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri
 • Murat Binbay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Özgür Yazıcı
 • Tolga Akman
 • Ömer Sarılar
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125
Akut Apandisit Değerlendirilmesinde Dört Farklı Skorlama Sisteminin Değerlendirilmesi; İleri Dönük Klinik Çalışma
 • Ekrem Ferlengez
 • Ayşe Gül Ferlengez
 • Hüseyin Akbulut
 • Hüseyin Kadıoğlu
Med Bull Haseki 2013; 51: 15-17 DOI: 10.4274/Haseki.820
Tolosa-Hunt Sendromu: İki Olgu Sunumu
 • Sefer Günaydın
 • Birgül Baştan
 • Hürtan Acar
 • Nihat Çevik
 • Özlem Çokar
Med Bull Haseki 2015; 53: 308-312 DOI: 10.4274/haseki.2332
Bebeklik Döneminde Görülen Methemoglobinemi Olgusu
 • Kamil Şahin
 • Murat Elevli
 • Serdar Pop
 • Kamuran Mutluay
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
Med Bull Haseki 2018; 56: 169-171 DOI: 10.4274/haseki.3806
Alopesi Areatada Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi - Orijinal Araştırma
 • Sibel Ceylan
 • Funda Uykur
 • Deniz Balaban
 • Adem Köşlü
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Tiroid Nodüllerine Algoritmik Yaklaşım - Derleme
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
Med Bull Haseki 2010; 48: 1-8
Makrodistrofia Lipomatoza`nın Manyetik Rezonans Bulguları
 • Mustafa Diker
 • Cantay Gök
 • Yıldırım Savaş
 • Ümit Avşar
 • Ömer Aydın Yıldırım
Med Bull Haseki 2009; 47: 40-43
Hastaların Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler
 • Yavuz Selim Yıldırım
 • Fadlullah Aksoy
 • Bayram Veyseller
 • Sedat Altın
Med Bull Haseki 2009; 47: 11-16
Tüberküloza Bağlı Kilo Kaybında Serum Leptin, İnsülin, Lipid Profili ve C-reaktif Proteinin Rolü - Özgün Araştırma
 • Aygül Güzel
 • Pınar Yıldız
 • Günnur Deniz
 • Gaye Yıllar
 • Veysel Yılmaz
Med Bull Haseki 2011; 49: 9-13
Radiyal Arter Kateterizasyonuna Kısa Bir Bakış
 • Gökhan Sargın
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2011; 49: 93-95
Ürogenital Semptomları olan Hastalarda Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Sıklığı
 • Yeşim Aybar Bilir
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 99-101
Çift Taraflı Diz Protezi Sonrası Ortaya Çıkan Komplikasyonlar
 • Özgür Korkmaz
 • Mehmet Akif Kaygusuz
 • Melih Malkoç
Med Bull Haseki 2013; 51: 28-30 DOI: 10.4274/Haseki.814
Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
 • Orkide Kutlu
 • Şamil Ecirli
 • Serhat Aygün
 • İbrahim Ünsal
 • Muharrem Keskin
 • Abdullah Sakin
 • Abdulkadir Baştürk
Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94 DOI: 10.4274/haseki.2006
Kanıta Dayalı Laboratuvar: D Vitamini Yetersizlik Sınırlarının Belirlenmesi
 • Eren Vurgun
 • Osman Evliyaoğlu
 • Sembol Yıldırmak
Med Bull Haseki 2016; 54: 76-82 DOI: 10.4274/haseki.2854
Nadir Bir Cushing Sendromu Olgusu: Fonksiyonel Hipofiz ve Adrenal Adenom Birlikteliği
 • Muzaffer İlhan
 • Özcan Karaman
 • İrem Yasin Çetin
 • Nur Büyükpınarbaşılı
 • Jamshid Hamdard
 • Ertuğrul Taşan
Med Bull Haseki 2017; 55: 61-63 DOI: 10.4274/haseki.3073
Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Ruhuşen Kutlu
 • Nur Demirbaş
Med Bull Haseki 2017; 55: 299-305 DOI: 10.4274/haseki.44154
Maligniteyi Taklit Eden Primer Pulmoner Aktinomikoz Olgusu
 • Pınar Mutlu
 • Nihal Arzu Mirici
 • Merve İlçin Güven
Med Bull Haseki 2018; 56: 74-77 DOI: 10.4274/haseki.43153
Üst Ekstremite Cerrahisinde Uyguladığımız Brakiyal Pleksus Bloğunda Ultrasonografi ve Sinir Stimülatörü Deneyimlerimiz
 • Cem Kaçar
 • Ebru Tarıkçı Kılıç
 • Hakan Akelma
 • Ayhan Kaydu
 • Yakup Aksoy
 • Ömer Fatih Şahin
 • Osman Uzundere
 • Erhan Gökçek
Med Bull Haseki 2018; 56: 99-103 DOI: 10.4274/haseki.39974
Antikonvulsan Alımını Takiben Gelişen Bir Kawasaki Hastalığı Olgusu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Sakine Türkgeyik
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Fosfor Kontrolü
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 79-86
Bir Olgu Dolayısıyla “Munchausen by Proxy” Sendromu ve Adli Psikiyatrik Yönü
 • Sefa Saygılı
Med Bull Haseki 2009; 47: 134-138
Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Anestezi: Hemodinami, Derlenme, Volatil Anestezik Tüketimi ve Maliyet Üzerine Etkileri
 • Bengü Gülhan Köksal
 • Volkan Hancı
 • Gülay Erdoğan
 • Bülent Serhan Yurtlu
 • Rahsan Dilek Okyay
 • Hilal Ayoğlu
 • Işıl Özkoçak Turan
Med Bull Haseki 2010; 48: 132-138
Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu
 • Aysu Tosun Alp
 • Uğur Deveci
 • Hatice Demir
 • Kenan Özcan
 • Orhan Başaran
 • Feyza Girgin
 • Füsun Ünal
 • Nilüfer Gürbüz
Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36
Yağ Dokusu Hormonları; Genel Bir Bakış
 • Süleyman Ahbab
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2011; 49: 96-98
Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu
 • Mahmut Çivilibal
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Sibel Hekimsoy
 • Kemal Duralı
Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116
Roberts-SC Fokomeli Sendromu: Olgu Sunumu
 • Ali Karaman
 • Hasan Kahveci
Med Bull Haseki 2012; 50: 66-68
Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları
 • Murat Ekmez
 • Behiye Pınar Çilesiz Göksedef
 • Uğur Ateş
 • Murat Api
 • Hüsnü Görgen
 • Ahmet Çetin
Med Bull Haseki 2012; 50: 122-126 DOI: 10.4274/Haseki.812
500 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici Delici Alet Yaralanmaları Tutum ve Bilgi Düzeyi Ölçüm Anketi Sonuçları
 • Emine Güngör Özdemir
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2013; 51: 11-14 DOI: 10.4274/Haseki.813
İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi
 • Muzaffer Özenir
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Ali Karakuş
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2013; 51: 157-161 DOI: 10.4274/Haseki.1165
Mavi Kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Bengü Özütürk
 • Nalan Muhammedoğlu
 • Emel Dal
 • Berna Çalışkan
Med Bull Haseki 2015; 53: 204-208 DOI: 10.4274/haseki.2276
Tramadolün Preoperatif ve İntraoperatif Kullanımının Postoperatif Ağrıya Etkisinin Karşılaştırılması
 • Ali Şefik Köprülü
 • Tufan Şener
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Ali Haspolat
 • Bülent Neymen
Med Bull Haseki 2015; 53: 220-224 DOI: 10.4274/haseki.2389
Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması
 • Burcu Kasap
 • Emine Neşe Yeniçeri
 • Melike Nur Akın
 • Eren Akbaba
 • Mert Küçük
 • Nilgün Öztürk Turhan
 • Aylin Sağlam
Med Bull Haseki 2016; 54: 224-231 DOI: 10.4274/haseki.3234
Retroperitoneal Miyelolipom İlişkili Cushing Sendromu
 • Betül Çavuşoğlu
 • Evrim Çakır
 • Süleyman Ahbab
 • Fatih Türker
 • Esra Ataoğlu
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2016; 54: 241-242 DOI: 10.4274/haseki.2710
Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda Profilaktik Amaçlı Antibiyotik Kullanımının Çocuklarda Antibiyotik Direnç Gelişimine Etkisi
 • Mehmet Karacı
 • Kazım Karagöz
 • Zühal Örnek
 • Adem Yaşar
 • Necla Yüce
 • Özgür Okumuş
Med Bull Haseki 2017; 55: 221-228 DOI: 10.4274/haseki.98608
Çocukluk Çağında İdiyopatik Nefrotik Sendrom: İki Yüz Seksen Dokuz Hastanın Retrospektif Analizi
 • Kenan Yılmaz
 • Ruhan Düşünsel
 • İsmail Dursun
 • Sibel Yel
 • Zübeyde Gündüz
 • Hakan Poyrazoğlu
Med Bull Haseki 2017; 55: 280-285 DOI: 10.4274/haseki.46855
Kanser Hastalarında Acil Servis Başvurularının Temel Nedenleri
 • Emine Bayrak
 • Yeter Kitiş
Med Bull Haseki 2018; 56: 6-13 DOI: 10.4274/haseki.83997
Memenin Lobüler Karsinomunun Sıradışı Metastazı
 • Songül Peltek Özer
 • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2018; 56: 85-88 DOI: 10.4274/haseki.83007
Cumhuriyetin İlk On Yılında Türk Onkoloji Tarihindeki Bilimsel Çabalar
 • Müesser Özcan
 • Hatice Demir Küreci
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2018; 56: 93-98 DOI: 10.4274/haseki.4077
Beş Yıllık Tigesiklin Deneyimi Gerçek Yaşam Verilerinin Bir Analizi
 • Fatih Temocin
 • Necla Eren Tülek
 • Şirin Hekimoğlu
 • Tuba Ilgar
 • Cemal Bulut
 • Fatma Şebnem Erdinç
 • Günay Tuncer Ertem
 • Çiğdem Ataman Hatipoğlu
 • Sami Kınıklı
Med Bull Haseki 2018; 56: 125-130 DOI: 10.4274/haseki.42713
Gestasyonel Diyabetik Hastaların Postpartum Periyotta Metabolik Parametrelerinin İncelenmesi
 • Fatih Türker
 • Betül Çavuşoğlu Türker
 • Süleyman Ahbab
 • Esra Ataoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 136-139 DOI: 10.4274/haseki.3657
İzole Tek Taraflı Temporal Adele Hipertrofisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatüre Bakış
 • Ahmet Öğrenci
 • Orkun Koban
 • Onur Yaman
 • Sedat Dalbayrak
Med Bull Haseki 2018; 56: 165-168 DOI: 10.4274/haseki.47965
Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları - Orijinal Araştırma
 • Meral Yılsen
 • Hasan Meral
 • Tuba Aydemir
 • Sibel Çetin
 • Raziye Tıraş
 • Feriha Özer
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Tolga Akman
 • Mehmet Kaba
 • Emrah Yürük
 • Murat Baykal
 • Ahmet Yaşer Müslümanoğlu
 • Ahmet Tefekli
Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar