En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
Kronik Hepatit ve Siroz Ayrımında Fibrozis İndeksinin Değeri
 • Gökhan Söker
 • Bozkurt Gülek
 • Agah Bahadır Öztürk
 • Özgür Karabıyık
 • Mehmet Ali Akın
 • Ömer Kaya
 • Okan Dilek
 • Cengiz Yılmaz
Med Bull Haseki 2017; 55: 212-215 DOI: 10.4274/haseki.57966
Laparoskopik Kolesistektomide Güvenli Cerrahi
 • Serhan Derici
 • Ali Kadir Değirmenci
 • Ali Durubey Çevlik
Med Bull Haseki 2017; 55: 235-238 DOI: 10.4274/haseki.87587
Pankreatik Divisum ve Ampuller Nöroendokrin Tümörün Nadir Birlikteliği ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
 • Fatma Kulalı
 • Aslıhan Semiz Oysu
 • Yaşar Bükte
Med Bull Haseki 2017; 55: 232-234 DOI: 10.4274/haseki.98598
Mastitler
 • Fazilet Erözgen
 • Mehmet Celal Kızılkaya
 • Gamze Çitlak
Med Bull Haseki 2014; 52: 150-152 DOI: 10.4274/haseki.1558
Oksibutinin Palmar ve Aksiller Hiperhidrozis Tedavisinde Cerrahi Kadar Etkili mi?
 • Celal Buğra Sezen
 • Süleyman Anıl Akboğa
 • Anar Süleymanov
 • Anıl Gökçe
 • Ali Çelik
 • İsmail Cüneyt Kurul
Med Bull Haseki 2017; 55: 199-204 DOI: 10.4274/haseki.98698
Akciğer Grafisinde Saptanabilen Konjenital Bir Anomali: Azigos Lobu
 • Cenk Aypak
 • Özlem Türedi
 • Murat Dicle
 • Adnan Yüce
 • Süleyman Görpelioğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 150-152 DOI: 10.4274/Haseki.815
Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
 • Orkide Kutlu
 • Şamil Ecirli
 • Serhat Aygün
 • İbrahim Ünsal
 • Muharrem Keskin
 • Abdullah Sakin
 • Abdulkadir Baştürk
Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94 DOI: 10.4274/haseki.2006
Lokal İleri Mide Kanserinde Multivisseral Rezeksiyonun Hasta Sağlığı ve Sağkalımı Üzerine Etkisi
 • Serhan Derici
 • Koray Atilla
 • Sülen Sarıoğlu
 • Seymen Bora
Med Bull Haseki 2017; 55: 254-260 DOI: 10.4274/haseki.58066
Tiroid Papiller Karsinom Folliküler Varyant: Nasıl Bir Cerrahi Yaklaşım?
 • M. Gazi Yıldız
 • Sedat Aydın
 • Arif Şanlı
 • Mustafa Paksoy
 • Aylin Ege Gül
Med Bull Haseki 2014; 52: 306-309 DOI: 10.4274/haseki.1716
T.C. Saglik Bakanligi Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi Enfeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji Klinigi - Tarihçe
 • Özcan Nazlican
 • Özcan Nazlican
Med Bull Haseki 2010; 48: 56-60
Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Tedavisi Sırasında Gelişen Hemofagositik Sendrom: Olgu Sunumu
 • Esengül Keleş
 • Hamza Yazgan
 • Arzu Gebeşçe
Med Bull Haseki 2013; 51: 183-185 DOI: 10.4274/Haseki.1005
Ürogenital Semptomlari olan Hastalarda Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum Sikligi
 • Yesim Aybar Bilir
 • Filiz Pehlivanoglu
 • Kadriye Kart Yasar
 • Gönül Sengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 99-101
Tolosa-Hunt Sendromu: İki Olgu Sunumu
 • Sefer Günaydın
 • Birgül Baştan
 • Hürtan Acar
 • Nihat Çevik
 • Özlem Çokar
Med Bull Haseki 2015; 53: 308-312 DOI: 10.4274/haseki.2332
Miyelodisplastik Sendromlara Kısa Bir Bakış: Literatürün Derlemesi
 • Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu
 • Pınar Soysal
 • Hafize Erkal
 • Özgür Tanriverdi
Med Bull Haseki 2011; 49: 47-51
Mediastinal Lenfadenopatilerin Bilgisayarli Tomografi Paternleri - Özgün Arastirma
 • S. Sevil Altunrende
 • M. Kemal Demir
 • Yonca Akgöz Anik
 • Hüseyin Özdemir
Med Bull Haseki 2010; 48: 18-23
Türkiye’de İlk Cryptosporidium hominis Enfeksiyonu Olgusuna İlişkin Olarak İnsanlarda Cryptosporidiosis
 • Nadim Yılmazer
 • Şadiye Kaplan Küçük
 • Gürkan Akyıldız
 • Ayşen Gargılı
 • Sırrı Kar
Med Bull Haseki 2017; 55: 194-198 DOI: 10.4274/haseki.47966
Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda Profilaktik Amaçlı Antibiyotik Kullanımının Çocuklarda Antibiyotik Direnç Gelişimine Etkisi
 • Mehmet Karacı
 • Kazım Karagöz
 • Zühal Örnek
 • Adem Yaşar
 • Necla Yüce
 • Özgür Okumuş
Med Bull Haseki 2017; 55: 221-228 DOI: 10.4274/haseki.98608
Rejyonal Anestezi Altında Laparoskopik Abdominal Cerrahi: Bir Retrospektif Değerlendirme
 • Sinan Uzman
 • Turgut Dönmez
Med Bull Haseki 2017; 55: 205-211 DOI: 10.4274/haseki.58076
Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Hale Sandıkçı
 • Mahmut Çivilibal
 • Yıldıray Savaş
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2015; 53: 101-103 DOI: 10.4274/haseki.2065
Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Meltem Gürsu
 • Egemen Cebeci
 • Ahmet Gürdal
 • Tuba Elif Şenel
 • Ayça Eroğlu
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 187-193 DOI: 10.4274/haseki.10820
Postiktal Psikiyatrik Semptomlarda Benzodiazepin ve Haloperidolün Nöbet Tekrarına Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Pınar Hanife Kara
 • Erden Erol Ünlüer
Med Bull Haseki 2017; 55: 175-180 DOI: 10.4274/haseki.69775
Tiroid İnce İğne Aspirasyonda Hangi Sitolojik Özellikler Papiller Karsinom için Daha Değerlidir?
 • Cansu Benli Işık
 • Halide Nur Ürer
 • Kamile Altundal
 • Mehmet Zeki Günlüoğlu
 • Pınar Fırat
Med Bull Haseki 2017; 55: 216-220 DOI: 10.4274/haseki.76486
Tek Başına Transvajinal Bant ve Transvajinal Bant ile Birlikte Yapılan Vajinal Histerektominin Orta Dönem Etkinlik ve Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması
 • Emre Sinan Güngör
 • Ağahan Han
 • Hüseyin Kıyak
Med Bull Haseki 2017; 55: 181-186 DOI: 10.4274/haseki.58077
Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarimiz
 • Ahmet Karakusak
 • Mustafa Sahin
 • Mustafa Anil Yasar
 • Nurcan Güler
 • Coskun Görmüs
 • Serbülent Aydin
 • Ender Özer
 • Serap Pamak
Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72
Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Ruhuşen Kutlu
 • Nur Demirbaş
Med Bull Haseki 2017; 55: 299-305 DOI: 10.4274/haseki.44154
Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Kardiyak Tümör
 • Murat Elevli
 • Ahmet Şaşmazel
 • Mahmut Çivilibal
 • Ahmet Çelebi
 • Musa Şahin
 • Chousen Amed
 • Emine Kılınç
Med Bull Haseki 2017; 55: 229-231 DOI: 10.4274/haseki.02996
İnvaziv Duktal Karsinomda Modifiye Scarff-Bloom-Richardson Gradeleme Sistemi ile p16 ve bcl-2 Ekspresyonunun Karşılaştırılması
 • Selma Erdoğan Düzcü
 • Mihriban Gürbüzel
 • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2015; 53: 229-236 DOI: 10.4274/haseki.2443
Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda Obezite Sıklığının ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi
 • Gamze Sarıkaya Uzan
 • Bağdagül Yavaş Aksu
 • Muhammed Mustafa Uzan
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 306-310 DOI: 10.4274/haseki.36035
Kemoterapötik Ajanlara Bağlı Oluşan Akciğer Hasarı
 • Serdar Kalemci
 • Çağdaş Can
 • Hamdi Sözen
Med Bull Haseki 2014; 52: 248-250 DOI: 10.4274/haseki.1799
Boğaz Dışı Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptokok Suşları ve Oluşturdukları Enfeksiyonların Özellikleri
 • Fatma Ünlü
 • Onur Özgenç
 • Alpay Arı
 • Seher Ayten Coşkuner
 • Meltem Avcı
Med Bull Haseki 2017; 55: 292-298 DOI: 10.4274/haseki.08108
Kalp Yetmezliği Tedavisinde Peritoneal Ultrafiltrasyonun Yeri
 • Tuba Elif Şenel
 • Egemen Cebeci
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 165-174 DOI: 10.4274/haseki.81894
Katarakt Cerrahisi Sırasında Göz İçi Basınç Artışına Bağlı Gelişen Nonarteritik İskemik Optik Nöorapati Olgusu
 • Sadık Etka Bayramoğlu
 • Nihat Sayın
 • Mehmet Erdoğan
 • Dilbade Yıldız Ekinci
Med Bull Haseki 2017; 55: 243-247 DOI: 10.4274/haseki.35744
Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Akut Karın Kliniği: Spontan İntra-abdominal Kanama
 • Fatih Dal
 • Hasan Ökmen
 • Turgay Erginel
 • Meltem Küçük Yılmaz
 • Önder Akkuş
 • Serkan Sarı
Med Bull Haseki 2017; 55: 315-318 DOI: 10.4274/haseki.43534
Hashimoto Tiroiditinde Vitamin D Seviyeleri ile Reseptör Aktivatör Nükleer Kappa-B Ligandı Arasındaki İlişki
 • Hakan Yavuzer
 • Selver Işık
 • Mahir Cengiz
 • İbrahim Murat Bolayırlı
 • Alper Döventaş
 • Deniz Suna Erdinçler
Med Bull Haseki 2017; 55: 261-268 DOI: 10.4274/haseki.21931
İnsan Bağışıklık Eksikliği Virüsü/Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu: Dünyada ve Türkiye’de Epidemiyolojik değişimler
 • Gönül Şengöz
 • Filiz Pehlivanoğlu
Med Bull Haseki 2017; 55: 248-253 DOI: 10.4274/haseki.3993
Süt Çocuğunda Primer Genital Herpes Enfeksiyonu
 • Sevinç Gümüş Pekacar
 • Deniz Özçeker
 • Muhammet Ali Varkal
 • İsmail Yıldız
 • Ayşe Kılıç
Med Bull Haseki 2016; 54: 187-189 DOI: 10.4274/haseki.2699
Deneysel Testis Torsiyonunda İrisin ve Visfatin’in Tanısal Değeri
 • Fatma Saraç
 • Selman Yeniocak
 • Sevgi Büyükbeşe Sarsu
 • Esma Yücetaş
 • Vakur Olgaç
 • Mehmet Toptaş
 • Macit Koldaş
Med Bull Haseki 2017; 55: 274-279 DOI: 10.4274/haseki.65375
Behçet Hastası Gebeye Uygulanan Spinal Anestezi Eşliğinde Anestezik Yaklaşımın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
 • Sermin Karaarslan
 • Cem Ece
 • Hakan Aygün
 • Selin Aksoy Toklu
Med Bull Haseki 2017; 55: 325-327 DOI: 10.4274/haseki.50479
Çocukluk Çağında İdiyopatik Nefrotik Sendrom: İki Yüz Seksen Dokuz Hastanın Retrospektif Analizi
 • Kenan Yılmaz
 • Ruhan Düşünsel
 • İsmail Dursun
 • Sibel Yel
 • Zübeyde Gündüz
 • Hakan Poyrazoğlu
Med Bull Haseki 2017; 55: 280-285 DOI: 10.4274/haseki.46855
AML FAB M4’e Eslik Eden Sweet Sendromu Olgusu Olgu Sunumu
 • Özger Akarsu
 • Ekmel Burak Özsenel
 • Serdar Kurnaz
 • Mustafa Tugrul
 • Mesut Ayer
 • Süleyman Cosgun
 • Fuat Sar
 • Ru¨meyza Kazancioglu
 • Savas Öztürk
Med Bull Haseki 2010; 48: 44-46
Çocuk ve Ergenlerde Serum Trigliserid Yüksek-yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranının İnsülin Direnci ve Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığında Tanısal Değeri
 • Ala Üstyol
 • Funda Kökali
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.30074
Kliniğimizde Yapılan Laparoskopik Histerektomilerin Değerlendirilmesi
 • Murat Ekmez
 • Cem Dane
 • Ayşe Akgüneş
 • Fırat Ekmez
 • Pınar Göksedef
 • Derya Sivri Aydın
 • Lale Bakır
 • Şule İnce
 • Erdal Yücel
Med Bull Haseki 2017; 55: 311-314 DOI: 10.4274/haseki.06025
İkinci Basamak Sağlık Kuruluşu Non-melanom Deri Kanseri Verileri: Milas Yöresi
 • Şenay Ağırgöl
 • Korkut Bozkurt
Med Bull Haseki 2017; 55: 269-273 DOI: 10.4274/haseki.54264
Ekstrapulmoner Tüberküloz: İki Olgu Sunumu
 • Firuze Midi Kursat
 • Yıldız Okuturlar
 • Hakan Kursat
 • Hakan Koçoğlu
 • İsmet Bahtiyar
 • Bahar Özdemir
 • Betül Erişmiş
 • Meral Mert
 • Mehmet Hurşitoğlu
 • Özlem Harmankaya
 • Abdülbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2017; 55: 239-242 DOI: 10.4274/haseki.08208
2017 Yazar Dizini
Med Bull Haseki 2017; 55: 0-0
Acil Tromboembolektominin Bir Komplikasyonu Olarak Peroneal Psödoanevrizma ve Koil Embolizasyon ile Tedavisi
 • Kevser Tural
 • Tezcan Bozkurt
 • Aykut Uyanık
 • Ufuk Türkmen
 • Zeynep Bilgi
 • İlknur Bahar
Med Bull Haseki 2017; 55: 319-321 DOI: 10.4274/haseki.13007
Opere Sprengel Deformitesinin (Doğuştan Yüksek Skapula) Rehabilitasyon Sonuçları: Olgu Sunumu
 • Senem Şaş
 • Zeynep Karakuzu Güngör
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
Med Bull Haseki 2017; 55: 328-331 DOI: 10.4274/haseki.33042
Bilateral Madelung Deformitesinde Düzeltici Osteotomi
 • Hasan Göçer
 • Sabit Numan Kuyubaşı
 • Alper Çıraklı
Med Bull Haseki 2014; 52: 144-147 DOI: 10.4274/haseki.1475
2017 Hakem Dizini
Med Bull Haseki 2017; 55: 0-0
Sternoklaviküler Artritin Eşlik Ettiği Nörobruselloz: Olgu Sunumu
 • Hatice Köse
 • Fatih Temoçin
 • Serap Temoçin
Med Bull Haseki 2017; 55: 322-324 DOI: 10.4274/haseki.30301

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar