Olgu Sunumu

Retroperitoneal Miyelolipom İlişkili Cushing Sendromu

10.4274/haseki.2710

  • Betül Çavuşoğlu
  • Evrim Çakır
  • Süleyman Ahbab
  • Fatih Türker
  • Esra Ataoğlu
  • Mustafa Yenigün

Gönderim Tarihi: 16.11.2015 Kabul Tarihi: 23.02.2016 Med Bull Haseki 2016;54(4):241-242

Miyelolipom (ML) adrenal ve ekstra-adrenal yerleşimli olabilen mezenkimal benign tümördür. Ekstra-adrenal yerleşimli ML nadiren kortizol salgılayabilir ve Cushing sendromu bulgularına sebep olabilir. Radyolojik görüntüleme ekstra-adrenal kitleyi tespit etmede önemlidir. Kesin tanı kitleden alınan biyopsiy ile konur. Olgumuzda Cushing sendromunun nadir bir sebebi olarak retroperitoneal ekstra-adrenal ML anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cushing sendromu, retroperitoneal, miyelolipom

Tam Metin (İngilizce)