Olgu Sunumu

Parietal Bölgede Saçlı Deride Şişlik ve Litik Kemik ile Presente Olan Primer Tüberküloz Olgusu: Bir Olgu Sunumu

10.4274/haseki.3532

  • Aykut Akpınar
  • Uzay Erdoğan
  • Murat Koçyiğit

Gönderim Tarihi: 02.11.2017 Kabul Tarihi: 30.01.2018 Med Bull Haseki 2018;56(3):240-243

Kafatası kemiklerinin tüberkülozu gelişmiş ülkelerde nadir bir olgudur. Nadir görülmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelere göç edenlerde, yetersiz sosyo-ekonomik durumlar ve immün yetmezlik sendromları nedeniyle gelişmiş olan ülkelerde tüberküloz görülme sıklığı yükselmektedir. Genellikle frontal ve parietal kemikleri içerir ve kafatası derisinde ağrısız şişlik ile var olur. Direkt grafi ve bilgisayarlı tomografide litik kafatası lezyonları görülür, hem bilgisayarlı tomografi ve hem de manyetik rezonans görüntülemede yumuşak doku ile karışan parenkim gözlenmektedir. Cerrahi usul ve antitüberküloz ilaçlar standart tedavidir. Biz 33 yaşındaki erkek hastada saçlı deride ağrısız şişlik ve litik kemik lezyonunu olgu takdimi olarak sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Kafatası, kemik yangısı, tüberküloma, akciğer dışı tüberküloz

Tam Metin (İngilizce)