Özgün Araştırma

Obezite Cerrahisinde Medikal Sonuçlar ve Psikososyal Faktörler

10.4274/haseki.3958

  • Fadlı Doğan
  • Mürşit Dincer

Gönderim Tarihi: 05.11.2017 Kabul Tarihi: 17.03.2018 Med Bull Haseki 2018;56(4):275-278

Amaç:

Obezite ciddi psikososyal sorunlara ve tıbbi sorunlara neden olabilir. Bu çalışmada obezite cerrahisi geçiren hastalarda preoperatif ve postoperatif medikal ve psikososyal değişiklikleri araştırmak amaçlanmıştır

Yöntemler:

Morbid obezite nedeniyle Ocak 2016-Ağustos 2016 tarihleri arasında ameliyat edilen hastalardan, çalışmaya katılmayı kabul eden 104 hastaya anket çalışması uygulandı. Hastalara kendilerini ameliyat olmaya yönlendiren faktörler, cerrahi sonrası medikal ve psikososyal değişiklikler hakkında altı soru yöneltildi. Hastalar gastrik bypass ve sleeve gastrektomi operasyonu geçirenler olarak iki gruba ayrıldı. İki grup arasındaki sonuçlar analiz edildi.

Bulgular:

Cerrahi işlemlerin sonuçları incelendiğinde, gastrik bypass grubu ile sleeve gastrektomi grubu arasında sadece “sistemik hastalık nedeniyle ameliyat öncesi kullanılan ilaçlara devam ediyor musunuz?” şeklindeki soruda sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Gastrik bypass grubundaki tüm hastalar cerrahi sonrası ilaç tedavisini bıraktığını bildirdi. Diğer sorularda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç:

Başarılı tıbbi sonuçların yanı sıra, olumlu psikososyal geri dönüşler nedeniyle obezite tedavisinde cerrahinin rolünün giderek arttığını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Obezite, psikososyal faktörler, sosyal medya, cerrahi

Tam Metin (İngilizce)