Olgu Sunumu

Medial Malleol Kapalı Kırığına Eşlik Eden Tibialis Anterior Tendon Rüptürü: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

10.4274/haseki.3908

  • Serdar Hakan Başaran
  • Emrah Sayit
  • Alkan Bayrak
  • Malik Çelik
  • Halil Nadir Öneş

Gönderim Tarihi: 20.10.2017 Kabul Tarihi: 14.03.2018 Med Bull Haseki 2018;56(4):333-336

İzole medial malleol kırıkları tüm ayak bileği kırıklarının üçte ikisini kapsar. Nadiren posterior tibial tendon rüptürü ve dislokasyonu eşlik eder. Bununla birlikte, anterior tibial tendon rüptürüne eşlik eden medial malleol kırığı nadirdir ve henüz rapor edilmemiştir. Bu nedenle; bu olgu çalışmasında, tibialis anterior tendon rüptürü eşliğinde medial malleol kırığı sunulmuş ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Medial malleol, kırık, Anterior tibial tendon, rüptür

Tam Metin (İngilizce)