Olgu Sunumu

İnce Barsak Obstrüksiyonunun Nadir Bir Nedeni: İnkarsere Obturator Herni

10.4274/haseki.galenos.2018.4631

  • Serkan Tayar
  • Mehmet Uluşahin
  • Arif Burak Çekiç
  • Ali Güner
  • Serdar Türkyılmaz

Gönderim Tarihi: 13.08.2018 Kabul Tarihi: 20.11.2018 Med Bull Haseki 2019;57(3):332-335

Obturator herni (OH) intraabdominal organların obturator foramenden pelvis içine girmesi sonucu oluşan bir herni çeşididir. Genellikle kadınlarda görülür. Hastalar ileus semptomları ile gelebilir. Ayırıcı tanıda bir çok farklı klinik durum mevcuttur; bu nedenle tanıda gecikme veya yanlış tanı karşılaşılabilen durumlardır. Bu yazıda OH nedeni ile opere edilen iki hastaya ait bilgiler sunulmuştur. Her iki hasta da acil servise ileus semptomları ile başvurdu. Yapılan tetkiklerde inkarsere OH tanısı konuldu. Acil olarak opere edilen hastaların birinde nekroz mevcuttu ve ince barsak rezeksiyonu uygulandı. Her iki hastada da OH defekti primer olarak tamir edildi. Postoperatif süreçte ciddi komplikasyon ya da mortalite gelişmeyen hastalar taburcu edildi. OH, özellikle inkarserasyon durumlarında morbidite ve mortalitesi yüksek seyredebilen bir klinik durumdur. Tedavisinde açık ve laparoskopik bir çok yöntem mevcuttur. Tanının erken konulması hayat kurtarıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Obturator, herni, mekanik barsak obstrüksiyonu, iskemi, Howship-Romberg bulgusu

Tam Metin (İngilizce)