Özgün Araştırma

Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması

10.4274/haseki.3234

  • Burcu Kasap
  • Emine Neşe Yeniçeri
  • Melike Nur Akın
  • Eren Akbaba
  • Mert Küçük
  • Nilgün Öztürk Turhan
  • Aylin Sağlam

Gönderim Tarihi: 10.04.2016 Kabul Tarihi: 26.04.2016 Med Bull Haseki 2016;54(4):224-231

Amaç:

Ultrason prenatal bakımda kabul edilmiş uluslararası bir araçtır. Biz de Türkiye’deki gebe kadınların gebelikte ultrason kullanımına yönelik bilgi ve beklentilerini araştırmayı hedefledik.

Yöntemler:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki 108 gebe kadının katılımıyla kesitsel bir çalışma yapıldı. Katılımcıların tamamladığı anket üç bölümden oluşmaktaydı: Sosyodemografik karakteristikler, gebelikte ultrason kullanımıyla ilgili bilginin değerlendirildiği 13 soru, beklentilerin değerlendirilmesi. Hastalar her doğru cevap için bir puan alacakları şekilde nihai puanlarıyla üç kategoriye ayrıldılar: 0-4 puan yetersiz, 5-8 puan orta düzeyde yeterli ve 9-13 puan yeterli. Gruplar arasındaki karşılaştırmalar ki-kare testi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Katılımcıların yaş ortalaması 28,6±4,9 yaş (18-39 yaş) idi. Hastaların bilgi düzeyi 34 katılımcıda (%31,4) yetersiz, 56 katılımcıda (%51,9) orta düzeyde yeterli ve 18 katılımcıda (%16,7) yeterli olarak değerlendirildi. Katılımcıların %31,5’i hastaların en az %40’ında yapısal anomalilerin tespit edileceğine inanmaktayken, %99’u bebeğin cinsiyetini öğrenme beklentisi içindeydi.

Sonuç:

Çalışmaya dahil olan toplumun çok büyük kısmı gebelikte ultrason kullanımı ile ilgili yetersiz ile orta düzeyde yeterli bilgi düzeyine sahipken hasta beklentileri ile ilgili yüksek düzeyde yanlış bilgilendirme mevcuttu. Bu sonuçlara göre gebelik ultrasonunun tanısal kapasitesi ve kısıtlılıkları hakkında ulusal düzeyde daha fazla hasta eğitimine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Beklenti, bilgi, ultrason, gebelik, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)