Özgün Araştırma

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Tedavi Süresine Etkisi
 • Fethiye İnan Damar
 • Mahmut Çivilibal
 • Murat Elevli
 • Nilgün Selçuk Duru
Med Bull Haseki 2012; 50: 6-9
14C Üre Nefes Testi Sonuçları ile Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranları Arasındaki İlişki
 • Ertan Şahin
 • Umut Elboğa
Med Bull Haseki 2018; 56: 22-27 DOI: 10.4274/haseki.74936
Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Sayısı Abdominal Aort Anevrizması Olan Hastalarda Trombüs Varlığı ile İlişkili midir?
 • Mehmet Toptaş
 • Gündüz Durmuş
 • İbrahim Akkoç
 • Semi Öztürk
 • Mazlum Şahin
 • Erdal Belen
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2018; 56: 32-36 DOI: 10.4274/haseki.80299
Erişkinde İdyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Tanı ve Tedavi
 • Umut Demirci
 • Ayşegül Zobi Akpolat
 • İsmail Cengiz
 • Ümit B. Üre
 • M. Kemal Serez
 • A. Kadir Ergen
 • A. Baki Kumbasar
Med Bull Haseki 2007; 45: 140-148
0-18 Yaş Çocuklarda Vitamin D Düzeyi ile Trombosit İndeksleri Arasındaki İlişki
 • Cihan Coşkun
 • Kamil Şahin
Med Bull Haseki 2018; 56: 153-157 DOI: 10.4274/haseki.41736
Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi
 • Constantinos Tsompos
 • Constantinos Panoulis
 • Konstantinos Toutouzas
 • Aggeliki Triantafyllou
 • George Zografos
 • Apostolos Papalois
Med Bull Haseki 2016; 54: 199-206 DOI: 10.4274/haseki.3370
Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Henoch-Schönlein Purpurası’nda Sistem Tutulumlarının Erken Saptanmasında Değerli mi?
 • Abdulrahman Özel
 • Özlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Fatih Mete
Med Bull Haseki 2018; 56: 279-285 DOI: 10.4274/haseki.4164
Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Ruhuşen Kutlu
 • Nur Demirbaş
Med Bull Haseki 2017; 55: 299-305 DOI: 10.4274/haseki.44154
Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi
 • İbrahim Altun
 • Fatih Akın
 • Murat Biteker
 • Nuri Köse
 • Göksel Güz
 • Fahrettin Öz
 • İmran Önür
 • Ahmet Kaya Bilge
 • Kamil Adalet
Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307 DOI: 10.4274/haseki.2631

Olgu Sunumu

Akut Böbrek Yetmezliği, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastalığı ve Megaloblastik Anemi Birlikteliği: Olgu Sunumu
 • Fatih Yılmaz
 • Mesut Ayer
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Mazhar Müslüm Tuna
 • Faik Çetin
 • Ömer Aydın Yıldırım
 • Levent Ümit Temiz
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41
Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni
 • Fatih Yılmaz
 • Mesut Ayer
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Süleyman Ahbab
 • Gülnar Gülaçtı
 • Faik Çetin
 • Levent Ü. Temiz
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118
Glanzmann Trombastenili Gebenin Peripartum Dönemde Yönetimi: Olgu Sunumu
 • Seda Ateş
 • Taner Molla
 • Fulya Özkal
 • Güven Çetin
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Banu Dane
Med Bull Haseki 2014; 52: 208-211 DOI: 10.4274/haseki.1640

Derleme

Miyelodisplastik Sendromlara Kısa Bir Bakış: Literatürün Derlemesi
 • Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu
 • Pınar Soysal
 • Hafize Erkal
 • Özgür Tanriverdi
Med Bull Haseki 2011; 49: 47-51

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar