Özgün Araştırma

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Tedavi Süresine Etkisi
 • Fethiye İnan Damar
 • Mahmut Çivilibal
 • Murat Elevli
 • Nilgün Selçuk Duru
Med Bull Haseki 2012; 50: 6-9
14C Üre Nefes Testi Sonuçları ile Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranları Arasındaki İlişki
 • Ertan Şahin
 • Umut Elboğa
Med Bull Haseki 2018; 56: 22-27 DOI: 10.4274/haseki.74936
Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Sayısı Abdominal Aort Anevrizması Olan Hastalarda Trombüs Varlığı ile İlişkili midir?
 • Mehmet Toptaş
 • Gündüz Durmuş
 • İbrahim Akkoç
 • Semi Öztürk
 • Mazlum Şahin
 • Erdal Belen
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2018; 56: 32-36 DOI: 10.4274/haseki.80299
Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi
 • Constantinos Tsompos
 • Constantinos Panoulis
 • Konstantinos Toutouzas
 • Aggeliki Triantafyllou
 • George Zografos
 • Apostolos Papalois
Med Bull Haseki 2016; 54: 199-206 DOI: 10.4274/haseki.3370
Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Ruhuşen Kutlu
 • Nur Demirbaş
Med Bull Haseki 2017; 55: 299-305 DOI: 10.4274/haseki.44154
Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi
 • İbrahim Altun
 • Fatih Akın
 • Murat Biteker
 • Nuri Köse
 • Göksel Güz
 • Fahrettin Öz
 • İmran Önür
 • Ahmet Kaya Bilge
 • Kamil Adalet
Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307 DOI: 10.4274/haseki.2631

Olgu Sunumu

Akut Böbrek Yetmezligi, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastaligi ve Megaloblastik Anemi Birlikteligi: Olgu Sunumu
 • Fatih Yilmaz
 • Mesut Ayer
 • Hayriye Esra Ataoglu
 • Mazhar Müslüm Tuna
 • Faik Çetin
 • Ömer Aydin Yildirim
 • Levent Ümit Temiz
 • Mustafa Yenigu¨n
Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41
Fenitoin Tedavisine Bagli Trombositopeni - Olgu Sunumu
 • Fatih Yilmaz
 • Mesut Ayer
 • Hayriye Esra Ataoglu
 • Su¨leyman Ahbab
 • Gülnar Gülaçti
 • Faik Çetin
 • Levent Ümit Temiz
 • Mustafa Yenigu¨n
Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118
Glanzmann Trombastenili Gebenin Peripartum Dönemde Yönetimi: Olgu Sunumu
 • Seda Ateş
 • Taner Molla
 • Fulya Özkal
 • Güven Çetin
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Banu Dane
Med Bull Haseki 2014; 52: 208-211 DOI: 10.4274/haseki.1640

Derleme

Miyelodisplastik Sendromlara Kısa Bir Bakış: Literatürün Derlemesi
 • Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu
 • Pınar Soysal
 • Hafize Erkal
 • Özgür Tanriverdi
Med Bull Haseki 2011; 49: 47-51

Orijinal Makale

Eriskinde Idyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Tani ve Tedavi - Orijinal Arastirma
 • Umut Demirci
 • Aysegu¨l Zobi Akpolat
 • Ismail Cengiz
 • Ümit B. Üre
 • Mustafa Kemal Serez
 • Kadir Ergen
 • Abdulbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2007; 45: 140-148

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar