Özgün Araştırma

Ailevi Akdeniz Ateşinde Moleküler Tanı Deneyimi: MEFV Geninde Sık Görülen Mutasyonlar
 • Ender Coşkunpınar
 • Ayla Özvarnalı
 • Kıvanç Çefle
 • Ayşe Palanduz
 • Ahmet Gül
 • Derya Öztürk
 • Şükrü Öztürk
 • Şükrü Palanduz
Med Bull Haseki 2018; 56: 42-49 DOI: 10.4274/haseki.42714
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Klinik, Laboratuvar Bulguları, Hastalık Ağırlık Skorları ve Gen Mutasyonları Arasındaki İlişki
 • Selda Yavuz
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2018; 56: 58-64 DOI: 10.4274/haseki.68077

Olgu Sunumu

Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Gelişen Portal Ven Trombozu
 • Kerim Çayır
 • Kenan Çadırcı
 • Mehmet Bilici
 • Salim Başol Tekin
 • Mustafa Keleş
 • Habip Emre
Med Bull Haseki 2009; 47: 181-182

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar