Orijinal Makale

Meme Kanserli Hastalarda Serum Matriks Metalloproteinaz 2 Düzeyleri? - Orijinal Araştırma
 • Özgür Kemik
 • Ahu Sarbay Kemik
 • Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Kolon Kanserli Hastalarda Plasminojen Aktivatör İnhibitör-1 Düzeyleri - Orijinal Araştırma
 • Özgür Kemik
 • Ahu Sarbay Kemik
 • Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Anrezektabl Periampuller Kanserlerin Cerrahi ve Cerrahi Dışı Yöntemlerle Palyasyonunun Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma
 • Mehmet Gülen
 • Muzaffer Akıncı
 • Barış Aşıcı
 • Ahmet Kocakuşak
 • Muammer Kaya
 • Ahmet Fikret Yücel
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Tolga Akman
 • Mehmet Kaba
 • Emrah Yürük
 • Murat Baykal
 • Ahmet Yaşer Müslümanoğlu
 • Ahmet Tefekli
Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33
Kolorektal Kanserlerde p16 Ekspresyonu ve Prognostik Parametrelerle Karşılaştırılması - Özgün Araştırma
 • Mihriban Gürbüzel
 • Şerife Başaran
 • Fevziye Kabukçuoğlu
 • Özlem Bozoklu
 • Gülbin Oran
 • İlknur Mansuroğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 34-40
Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız
 • Ahmet Karakuşak
 • Mustafa Şahin
 • Mustafa Anıl Yaşar
 • Nurcan Güler
 • Coşkun Görmüş
 • Serbülent Aydın
 • Ender Özer
 • Serap Pamak
Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72

Özgün Araştırma

Kanser Hastalarında Acil Servis Başvurularının Temel Nedenleri
 • Emine Bayrak
 • Yeter Kitiş
Med Bull Haseki 2018; 56: 6-13 DOI: 10.4274/haseki.83997
Prostat Kanserinde İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Örneklerinden Elde Edilen Gleason Skorları Arasında Uyum Var mı?
 • Faruk Özgör
 • Onur Küçüktopçu
 • Murat Şahan
 • Abdülmuttalip Şimşek
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Ömer Sarılar
 • Metin Savun
 • Zafer Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2016; 54: 32-35 DOI: 10.4274/haseki.2498
İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler
 • Berrin Zinnet Balta
 • Öznur Sarı Üre
 • Serdar Erturan
 • Günay Aydın
Med Bull Haseki 2013; 51: 57-60 DOI: 10.4274/Haseki.848
Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu
 • Ayşe Gözkaman
 • Yıldız Okuturlar
 • Özkan Kanat
 • Meral Günaldı
 • Sibel Ocak Serin
 • Özlem Saraydaroğlu
 • A. Baki Kumbasar
 • Türkkan Evrensel
Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71 DOI: 10.4274/haseki.2078
Erkek Meme Kanserinde Prevalans ve Klinik Deneyimlerimiz
 • Cihad Tatar
 • Fazilet Erözgen
 • Muzaffer Akıncı
 • Suat Benek
 • Celal Kızılkaya
Med Bull Haseki 2013; 51: 99-101 DOI: 10.4274/Haseki.1000
Tek Odaklı Prostat Kanseri: Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesimen Özelliklerinin Karşılaştırılması
 • Bülent Erol
 • Faruk Özcan
 • Işın Kılıçaslan
 • Tarık Esen
 • Murat Tunç
Med Bull Haseki 2008; 46: 102-107
Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Ahmet Kocakuşak
 • Mustafa Anıl Yaşar
 • Nurcan Güler
 • Coşkun Görmüş
 • Serbülent Aydın
 • Ender Özer
 • Suat Benek
 • Serap Pamak
Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113
Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu
 • Burak Ertaş
 • İsmet Emrah Emre
 • Elif Aksoy
 • Arif Ulubil
 • Melih Güven Güvenç
 • Hasan Tanyeri
 • Ömer Faruk Ünal
Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141 DOI: 10.4274/haseki.3412
Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?
 • Hasan Deliktaş
 • Hayrettin Şahin
Med Bull Haseki 2017; 55: 146-150 DOI: 10.4274/haseki.3212
Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim
 • Burak Arslan
 • İbrahim Halil Bozkurt
 • Tarık Yonguç
 • Bülent Günlüsoy
 • Tansu Değirmenci
 • Özgü Aydoğdu
 • Süleyman Minareci
 • M. Fatih Akbulut
 • A. Yalçın Berberoğlu
 • Z. Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195 DOI: 10.4274/haseki.2096
Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı
 • Suat Benek
 • Ahmet Kocakuşak
 • Bahri Özer
 • Mehmet Celal Kızılkaya
 • Fazilet Erözgen
 • Fatih Çiftçi
 • Hüsnü Aydın
 • Cihad Tatar
Med Bull Haseki 2015; 53: 225-228 DOI: 10.4274/haseki.2446
Mide Kanserli Hastaların Başvuru Semptomlarının Prognoza Etkisi
 • Melisa Celayir
 • Fatih Selçuk Biricik
 • Ahmet Bilici
Med Bull Haseki 2015; 53: 241-245 DOI: 10.4274/haseki.2551
Lokal İleri Mide Kanserinde Multivisseral Rezeksiyonun Hasta Sağlığı ve Sağkalımı Üzerine Etkisi
 • Serhan Derici
 • Koray Atilla
 • Sülen Sarıoğlu
 • Seymen Bora
Med Bull Haseki 2017; 55: 254-260 DOI: 10.4274/haseki.58066
İkinci Basamak Sağlık Kuruluşu Non-melanom Deri Kanseri Verileri: Milas Yöresi
 • Şenay Ağırgöl
 • Korkut Bozkurt
Med Bull Haseki 2017; 55: 269-273 DOI: 10.4274/haseki.54264
Geriatrik Hastalarda Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Göğüs Duvarı Rezeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları
 • Celal Buğra Sezen
 • Süleyman Anıl Akboğa
 • Abdullah İrfan Tastepe
 • Sedat Demircan
Med Bull Haseki 2018; 56: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.3929
Multifokal Tiroid Papiller Kanserlerinde Boyun Metastatik Hastalığı
 • Burak Ertaş
 • Hakan Kaya
 • Alper Özdilek
 • Serdar Giray
 • Fatma Tokat
 • Mete Düren
Med Bull Haseki 2018; 56: 313-317 DOI: 10.4274/haseki.4649

Olgu Sunumu

Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı
 • Filiz Topaloğlu Demir
 • Kenyul Salaeva
 • İlknur Kıvanç Altunay
 • Özben Yalçın
Med Bull Haseki 2017; 55: 64-66 DOI: 10.4274/haseki.3198
Deride Nodüler Lezyonlarla Seyreden Krukenberg Tümörü: Olgu Sunumu
 • Özden Demir
 • Selcan Cesur
 • Zeynep Karaali
Med Bull Haseki 2017; 55: 78-81 DOI: 10.4274/haseki.3095
Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması
 • Zeki Aydın
 • Meltem Gürsu
 • Serhat Karadağ
 • Sami Uzun
 • Emel Tatlı
 • Filiz Tayfur
 • Savaş Öztürk
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88
Postmenopozal Asemptomatik Kadında Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu
 • Behiye Pınar Çilesiz Göksedef
 • Hüsnü Görgen
 • Şafak Yılmaz Baran
 • Murat Api
 • Sait Bakır
 • Ahmet Çetin
Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119
Serviks Kanserli Bir Olguda Perirenal Ürinoma Gelişimi
 • Yalçın Berberoğlu
 • Fatih Altunrende
 • Abdulkadir Tepeler
 • Ahmet Tefekli
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2006; 44: 143-145

Derleme

Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri
 • Murat Binbay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Özgür Yazıcı
 • Tolga Akman
 • Ömer Sarılar
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125

Olgu Sunumu

Pankreatik Divisum ve Ampuller Nöroendokrin Tümörün Nadir Birlikteliği ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
 • Fatma Kulalı
 • Aslıhan Semiz Oysu
 • Yaşar Bükte
Med Bull Haseki 2017; 55: 232-234 DOI: 10.4274/haseki.98598
Paget Hastalığı ile İlişkili Erkek Meme Kanseri: Olgu Sunumu
 • Türkan İkizceli
 • Gökçe Gülşen
 • Aykut İnsan
 • Yıldıray Savaş
 • Fazilet Erözgen
Med Bull Haseki 2018; 56: 235-237 DOI: 10.4274/haseki.3967

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar