Orijinal Makale

Meme Kanserli Hastalarda Serum Matriks Metalloproteinaz 2 Düzeyleri? - Orijinal Arastirma
 • Özgür Kemik
 • Ahu Sarbay Kemik
 • Sefa Tu¨zu¨n
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Kolon Kanserli Hastalarda Plasminojen Aktivatör Inhibitör-1 Düzeyleri - Orijinal Arastirma
 • Özgür Kemik
 • Ahu Sarbay Kemik
 • Sefa Tu¨zu¨n
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Anrezektabl Periampuller Kanserlerin Cerrahi ve Cerrahi Disi Yöntemlerle Palyasyonunun Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Mehmet Gu¨len
 • Muzaffer Akinci
 • Baris Asici
 • Ahmet Kocakusak
 • Muammer Kaya
 • Ahmet Fikret Yu¨cel
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarimiz - Özgün Arastirma
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Tolga Akman
 • Mehmet Kaba
 • Emrah Yürük
 • Murat Baykal
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Ahmet Hamdi Tefekli
Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33
Kolorektal Kanserlerde p16 Ekspresyonu ve Prognostik Parametrelerle Karsilastirilmasi - Özgün Arastirma
 • Mihriban Gürbüzel
 • Serife Basaran
 • Fevziye Kabukçuoglu
 • Özlem Bozoklu
 • Gülbin Oran
 • Ilknur Mansuroglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 34-40
Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarimiz
 • Ahmet Karakusak
 • Mustafa Sahin
 • Mustafa Anil Yasar
 • Nurcan Güler
 • Coskun Görmüs
 • Serbülent Aydin
 • Ender Özer
 • Serap Pamak
Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72
Tek Odakli Prostat Kanseri: Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesimen Özelliklerinin Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Bülent Erol
 • Faruk Özcan
 • Isin Kiliçaslan
 • Tarik Esen
 • Murat Tunç
Med Bull Haseki 2008; 46: 102-107

Olgu Sunumu

Serviks Kanserli Bir Olguda Perirenal Ürinoma Gelisimi - Olgu Sunumu
 • Yalçin Berberoglu
 • Fatih Altunrende
 • Abdulkadir Tepeler
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı
 • Filiz Topaloğlu Demir
 • Kenyul Salaeva
 • İlknur Kıvanç Altunay
 • Özben Yalçın
Med Bull Haseki 2017; 55: 64-66 DOI: 10.4274/haseki.3198
Deride Nodüler Lezyonlarla Seyreden Krukenberg Tümörü: Olgu Sunumu
 • Özden Demir
 • Selcan Cesur
 • Zeynep Karaali
Med Bull Haseki 2017; 55: 78-81 DOI: 10.4274/haseki.3095
Metastatik Akciger Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulamasi - Olgu Sunumu
 • Zeki Aydin
 • Meltem Gürsu
 • Serhat Karadag
 • Sami Uzun
 • Emel Tatli
 • Filiz Tayfur
 • Savas Öztürk
 • Rümeyza Kazancioglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88
Postmenopozal Asemptomatik Kadinda Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu
 • Behiye Pinar Çilesiz Göksedef
 • Hüsnü Görgen
 • Safak Yilmaz Baran
 • Murat Api
 • Sait Bakir
 • Ahmet Çetin
Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119

Özgün Araştırma

Kanser Hastalarında Acil Servis Başvurularının Temel Nedenleri
 • Emine Bayrak
 • Yeter Kitiş
Med Bull Haseki 2018; 56: 6-13 DOI: 10.4274/haseki.83997
Prostat Kanserinde İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Örneklerinden Elde Edilen Gleason Skorları Arasında Uyum Var mı?
 • Faruk Özgör
 • Onur Küçüktopçu
 • Murat Şahan
 • Abdülmuttalip Şimşek
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Ömer Sarılar
 • Metin Savun
 • Zafer Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2016; 54: 32-35 DOI: 10.4274/haseki.2498
İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler
 • Berrin Zinnet Balta
 • Öznur Sarı Üre
 • Serdar Erturan
 • Günay Aydın
Med Bull Haseki 2013; 51: 57-60 DOI: 10.4274/Haseki.848
Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu
 • Ayşe Gözkaman
 • Yıldız Okuturlar
 • Özkan Kanat
 • Meral Günaldı
 • Sibel Ocak Serin
 • Özlem Saraydaroğlu
 • A. Baki Kumbasar
 • Türkkan Evrensel
Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71 DOI: 10.4274/haseki.2078
Erkek Meme Kanserinde Prevalans ve Klinik Deneyimlerimiz
 • Cihad Tatar
 • Fazilet Erözgen
 • Muzaffer Akıncı
 • Suat Benek
 • Celal Kızılkaya
Med Bull Haseki 2013; 51: 99-101 DOI: 10.4274/Haseki.1000
Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yas Alti Hastalarin Retrospektif Degerlendirilmesi
 • Ahmet Kocakusak
 • Mustafa Anil Yasar
 • Nurcan Güler
 • Coskun Görmüs
 • Serbülent Aydin
 • Ender Özer
 • Suat Benek
 • Serap Pamak
Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113
Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu
 • Burak Ertaş
 • İsmet Emrah Emre
 • Elif Aksoy
 • Arif Ulubil
 • Melih Güven Güvenç
 • Hasan Tanyeri
 • Ömer Faruk Ünal
Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141 DOI: 10.4274/haseki.3412
Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?
 • Hasan Deliktaş
 • Hayrettin Şahin
Med Bull Haseki 2017; 55: 146-150 DOI: 10.4274/haseki.3212
Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim
 • Burak Arslan
 • İbrahim Halil Bozkurt
 • Tarık Yonguç
 • Bülent Günlüsoy
 • Tansu Değirmenci
 • Özgü Aydoğdu
 • Süleyman Minareci
 • M. Fatih Akbulut
 • A. Yalçın Berberoğlu
 • Z. Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195 DOI: 10.4274/haseki.2096
Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı
 • Suat Benek
 • Ahmet Kocakuşak
 • Bahri Özer
 • Mehmet Celal Kızılkaya
 • Fazilet Erözgen
 • Fatih Çiftçi
 • Hüsnü Aydın
 • Cihad Tatar
Med Bull Haseki 2015; 53: 225-228 DOI: 10.4274/haseki.2446
Mide Kanserli Hastaların Başvuru Semptomlarının Prognoza Etkisi
 • Melisa Celayir
 • Fatih Selçuk Biricik
 • Ahmet Bilici
Med Bull Haseki 2015; 53: 241-245 DOI: 10.4274/haseki.2551
Lokal İleri Mide Kanserinde Multivisseral Rezeksiyonun Hasta Sağlığı ve Sağkalımı Üzerine Etkisi
 • Serhan Derici
 • Koray Atilla
 • Sülen Sarıoğlu
 • Seymen Bora
Med Bull Haseki 2017; 55: 254-260 DOI: 10.4274/haseki.58066
İkinci Basamak Sağlık Kuruluşu Non-melanom Deri Kanseri Verileri: Milas Yöresi
 • Şenay Ağırgöl
 • Korkut Bozkurt
Med Bull Haseki 2017; 55: 269-273 DOI: 10.4274/haseki.54264

Derleme

Mesane Kanseri Tanisinda ve Takibinde Kullanilan Idrardaki Tümör Belirteçleri - Derleme
 • Murat Binbay
 • Yalçin Berberoglu
 • Özgür Yazici
 • Tolga Akman
 • Ömer Sarilar
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125

Olgu Sunumu

Pankreatik Divisum ve Ampuller Nöroendokrin Tümörün Nadir Birlikteliği ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
 • Fatma Kulalı
 • Aslıhan Semiz Oysu
 • Yaşar Bükte
Med Bull Haseki 2017; 55: 232-234 DOI: 10.4274/haseki.98598

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar