Cilt 48, Sayı 2

Haziran 2010
(1) Derleme, (4) Orijinal Makale, (3) Olgu Sunumu

Derleme

Paraneoplastik Dermatozlar - Derleme
 • Engin Yavuz
 • Yavuz Yesilova
 • Bilal Sula
Med Bull Haseki 2010; 48: 61-67

Orijinal Makale

Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti Uygulanan Hastalarda CK-MB ve Troponin I Düzeyleri - Özgün Arastirma
 • Inci Yilmaz
 • Alev Kural
 • Hatice Seval
 • Nergis Yamak
 • Mehmet Yamak
 • Macit Koldas
Med Bull Haseki 2010; 48: 68-71
A Remarkable Point: QT Dispersion in Trained Athletes - Original Article
 • Mutlu Ekici
 • Özgür Tanriverdi
 • Murat Beyaz
Med Bull Haseki 2010; 48: 72-75
Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction - Original Article
 • Abdulkadir Tepeler
 • Mert Ali Karadag
 • Adem Tok
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Yalçin Berberoglu
 • Ahmet Tefekli
 • Ahmet Yaser Müslümanoglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79
Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarina Etki Eder mi? - Özgün Arastirma
 • Emrah Yürük
 • Yalçin Berberoglu
 • Tolga Akman
 • Murat Binbay
 • Erhan Sari
 • Mahir Seyrek
 • Ömer Sarilar
 • Ahmet Yaser Müslümanoglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84

Olgu Sunumu

Metastatik Akciger Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulamasi - Olgu Sunumu
 • Zeki Aydin
 • Meltem Gürsu
 • Serhat Karadag
 • Sami Uzun
 • Emel Tatli
 • Filiz Tayfur
 • Savas Öztürk
 • Rümeyza Kazancioglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88
Malrotasyona Bagli Atipik Yerlesimli Bir Apandisit Vakasi - Olgu Sunumu
 • Ender Özer
 • Ahmet Karakusak
 • Ümit Avsar
 • Muzaffer Akinci
 • Neslihan Cabioglu
 • Ümit Avsar
Med Bull Haseki 2010; 48: 89-91
Eriskin Still Hastaligi ve IgA Nefropatisi Birlikteligi - Olgu Sunumu
 • Zeki Aydin
 • Özger Akarsu
 • Meltem Gürsu
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadag
 • Filiz Tayfur
 • Yonca Çagatay
 • Savas Öztürk
 • Isin Kiliçaslan
 • Rümeyza Kazancioglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 92-94

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar