Cilt 56, Sayı 1

Mart 2018
(12) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Mazlum Şahin
 • Cihan Yücel
 • Fatma Tuğba İlal Mert
 • Semi Öztürk
Med Bull Haseki 2018; 56: 1-5 DOI: 10.4274/haseki.96168
Kanser Hastalarında Acil Servis Başvurularının Temel Nedenleri
 • Emine Bayrak
 • Yeter Kitiş
Med Bull Haseki 2018; 56: 6-13 DOI: 10.4274/haseki.83997
Radyasyona Bağlı İntestinal Hasarda Quercetin’in Koruyucu Etkisi
 • Özcan Pişkin
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Yılmaz Baş
 • Kemal Karakaya
 • Murat Can
 • Özlem Elmas
 • Mustafa Çağatay Büyükuysal
Med Bull Haseki 2018; 56: 14-21 DOI: 10.4274/haseki.25743
14C Üre Nefes Testi Sonuçları ile Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranları Arasındaki İlişki
 • Ertan Şahin
 • Umut Elboğa
Med Bull Haseki 2018; 56: 22-27 DOI: 10.4274/haseki.74936
Hemodiyaliz Amaçlı Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüllerin Akıbetinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mazlum Şahin
 • Burcu Bıçakhan
 • İbrahim Akkoç
Med Bull Haseki 2018; 56: 28-31 DOI: 10.4274/haseki.07379
Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Sayısı Abdominal Aort Anevrizması Olan Hastalarda Trombüs Varlığı ile İlişkili midir?
 • Mehmet Toptaş
 • Gündüz Durmuş
 • İbrahim Akkoç
 • Semi Öztürk
 • Mazlum Şahin
 • Erdal Belen
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2018; 56: 32-36 DOI: 10.4274/haseki.80299
Postpartum Rahim İçi Araç Takılması: Vajinal ve Sezaryen Doğumlar Arasında Fark Var mıdır?
 • Lebriz Hale Aktün
 • Nilay Karaca
 • Yaşam Kemal Akpak
Med Bull Haseki 2018; 56: 37-41 DOI: 10.4274/haseki.93695
Ailevi Akdeniz Ateşinde Moleküler Tanı Deneyimi: MEFV Geninde Sık Görülen Mutasyonlar
 • Ender Coşkunpınar
 • Ayla Özvarnalı
 • Kıvanç Çefle
 • Ayşe Palanduz
 • Ahmet Gül
 • Derya Öztürk
 • Şükrü Öztürk
 • Şükrü Palanduz
Med Bull Haseki 2018; 56: 42-49 DOI: 10.4274/haseki.42714
Sigaranın Metabolik Sendrom ve Plazma Aterojenite İndeksi Üzerine Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Ruhuşen Kutlu
 • Ahmet Öksüz
Med Bull Haseki 2018; 56: 50-57 DOI: 10.4274/haseki.03511
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Klinik, Laboratuvar Bulguları, Hastalık Ağırlık Skorları ve Gen Mutasyonları Arasındaki İlişki
 • Selda Yavuz
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2018; 56: 58-64 DOI: 10.4274/haseki.68077
Perkütan ve Cerrahi Trakeostomilerin Avantaj ve Dezavantajlarının Araştırılması
 • Cemal Hacı
 • Reşit Murat Açıkalın
 • İbrahim Akkoç
 • Mehmet Toptaş
Med Bull Haseki 2018; 56: 65-67 DOI: 10.4274/haseki.66375
İstanbul Sultangazi Bölgesi Yenidoğan Gelişimsel Kalça Displazisi Görülme Sıklığı
 • Hasan Hüseyin Ceylan
 • Yahya Paksoy
Med Bull Haseki 2018; 56: 68-73 DOI: 10.4274/haseki.4029

Olgu Sunumu

Maligniteyi Taklit Eden Primer Pulmoner Aktinomikoz Olgusu
 • Pınar Mutlu
 • Nihal Arzu Mirici
 • Merve İlçin Güven
Med Bull Haseki 2018; 56: 74-77 DOI: 10.4274/haseki.43153
Üç Dallı Rekürren Laringeal Sinir: Bir Olgu Sunumu
 • Mehmet Uluşahin
 • Arif Burak Çekiç
 • Muhammed Selim Bodur
 • Kadir Tomas
 • Mithat Kerim Arslan
Med Bull Haseki 2018; 56: 78-80 DOI: 10.4274/haseki.69885
Juvenil Ankilozan Spondilit, Ailesel Akdeniz Ateşi ve Takayasu Arteriti Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
 • Betül Sargın
 • Gülcan Gürer
Med Bull Haseki 2018; 56: 81-84 DOI: 10.4274/haseki.88598
Memenin Lobüler Karsinomunun Sıradışı Metastazı
 • Songül Peltek Özer
 • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2018; 56: 85-88 DOI: 10.4274/haseki.83007
Çölyak Hastalığı ile Birliktelik Gösteren Duodenal Adenokarsinomun Görüntüleme Bulguları
 • Fatma Kulalı
 • Aslıhan Semiz Oysu
 • Yaşar Bükte
Med Bull Haseki 2018; 56: 89-92 DOI: 10.4274/haseki.84803

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar