Cilt 54, Sayı 4

Aralık 2016
(1) Derleme, (7) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Sağlık Hizmetleri Sunumunda İnovasyon
 • Haluk Şengün
Med Bull Haseki 2016; 54: 194-198 DOI: 10.4274/haseki.3057

Özgün Araştırma

Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi
 • Constantinos Tsompos
 • Constantinos Panoulis
 • Konstantinos Toutouzas
 • Aggeliki Triantafyllou
 • George Zografos
 • Apostolos Papalois
Med Bull Haseki 2016; 54: 199-206 DOI: 10.4274/haseki.3370
Çocuklarda Sugammadeks ve Neostigmin Kullanımının Ekstübasyon Süreleri Açısından Karşılaştırılması
 • Dilek Güzelce
 • Pınar Kendigelen
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Güner Kaya
 • Fatiş Altıntaş
Med Bull Haseki 2016; 54: 207-211 DOI: 10.4274/haseki.3091
Sevofluran Remifentanil Anestezisiyle Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Analjezi Nosisepsiyon İndeksi Kullanılarak Hemodinamik Reaktivite Tahmini
 • Ali Şefik Köprülü
 • Mehmet Toptaş
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Ali Haspolat
 • Halime Yılmaz
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2016; 54: 212-218 DOI: 10.4274/haseki.3161
İlk Trimester Tekrarlayan Spontan Gebelik Kayıplarında Servikal Elastosonografinin Tanısal Değeri
 • Doğa Fatma Öcal
 • Yasemin Çekmez
 • Esengül Türkyılmaz
 • İsmail Burak Gültekin
 • Yeşim Uçar
 • Mehmet Fırat Mutlu
 • Tuncay Küçüközkan
Med Bull Haseki 2016; 54: 219-223 DOI: 10.4274/haseki.3148
Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması
 • Burcu Kasap
 • Emine Neşe Yeniçeri
 • Melike Nur Akın
 • Eren Akbaba
 • Mert Küçük
 • Nilgün Öztürk Turhan
 • Aylin Sağlam
Med Bull Haseki 2016; 54: 224-231 DOI: 10.4274/haseki.3234
Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastaların Pre-operatif Nütrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi ve Nütrisyonel Destek Gereksiniminin Belirlenmesi
 • Bahri Özer
 • Ahmet Kocakuşak
 • Cihad Tatar
 • Adil Koyuncu
 • Suat Benek
 • Hüsnü Aydın
 • Gamze Çıtlak
 • Halit Özgül
Med Bull Haseki 2016; 54: 232-236 DOI: 10.4274/haseki.3136
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Gelişen Plevral Efüzyonların Değerlendirilmesi: 49 Olgunun Analizi
 • Erkan Akar
 • Miktat Arif Haberal
 • Sedat Öner
 • Mehmet Hakan Üstün
 • Abdullah Erdoğan
Med Bull Haseki 2016; 54: 237-240 DOI: 10.4274/haseki.3126

Olgu Sunumu

Retroperitoneal Miyelolipom İlişkili Cushing Sendromu
 • Betül Çavuşoğlu
 • Evrim Çakır
 • Süleyman Ahbab
 • Fatih Türker
 • Esra Ataoğlu
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2016; 54: 241-242 DOI: 10.4274/haseki.2710
Bir Yenidoğanda Freeman-Sheldon Sendromunun Hemofili A ile Birlikteliği
 • Bilge Tanyeri Bayraktar
 • Süleyman Bayraktar
 • Hüseyin Arslan
 • Fatma Betül Çakır
Med Bull Haseki 2016; 54: 243-245 DOI: 10.4274/haseki.2915
Bilateral Primer Lakrimal Bez Lenfoması
 • Kürsad Ramazan Zor
 • Erkut Küçük
 • Nesrin Tutaş Günaydın
 • Ayşe Feyza Önder
Med Bull Haseki 2016; 54: 246-248 DOI: 10.4274/haseki.2986
Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu
 • Özkan Onuk
 • Burak Arslan
 • Fatih Yanaral
 • Aydın İsmet Hazar
 • Arif Özkan
 • Tuğrul Cem Gezmiş
 • Barış Nuhoğlu
Med Bull Haseki 2016; 54: 249-251 DOI: 10.4274/haseki.3125
Düşük Doz ile Ortaya Çıkan Şiddetli Metotreksat Toksisitesi: Bir Olgu Sunumu
 • Filiz Topaloğlu Demir
 • Yavuz Tezcan
 • Zafer Türkoğlu
 • Şerife Başaran
Med Bull Haseki 2016; 54: 252-254 DOI: 10.4274/haseki.3202

Editöre Mektup

İstanbul Sultanahmet Meydanı Bombalı İntihar Eylemi Sonrası Acil Servis Yönetimi: Bir Hastanenin Deneyimi
 • Asım Kalkan
 • Özgür Söğüt
Med Bull Haseki 2016; 54: 255-256 DOI: 10.4274/haseki.3260

Diğer

2016 Hakem Dizini
Med Bull Haseki 2016; 54: 0-0
2016 Konu Dizini
Med Bull Haseki 2016; 54: 0-0
2016 Yazar Dizini
Med Bull Haseki 2016; 54: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar