Olgu Sunumu

Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu
 • Fatih Yılmaz
 • Çiğdem Akyüz
 • Serdar Kurnaz
 • Tülay Sönmez
 • Ebru Artan
 • Hüseyin Cem Tigin
 • Hayati Özyurt
 • Murat Kıyık
 • Saadettin Çıkrıkçıoğlu
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37
Kırılmış Transvenöz Kemoterapi Portunun Sol Pulmoner Arterden Snare Katater Kullanılarak Perkütan Olarak Çıkarılması
 • Muhsin Kalyoncuoğlu
 • Semi Öztürk
 • Gündüz Durmuş
 • Mustafa Sarı
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2017; 55: 70-73 DOI: 10.4274/haseki.3321
Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz
 • Levent Özdemir
 • Burcu Özdemir
 • Mustafa Temelli
 • Osman Nuri Hatipoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 88-91 DOI: 10.4274/haseki.1963
Lomber Spinal Füzyon Ameliyatı Sonrası Masif Pulmoner Emboli
 • Ezgi Akar
 • Fatih Doğu Geyik
 • Aynur Özensoy
 • M. Ufuk Akmil
 • Tülin Akarsu Ayazoğlu
Med Bull Haseki 2014; 52: 313-315 DOI: 10.4274/haseki.1719
Post-operatif Beklenmeyen Bilateral Masif Pulmoner Emboli Otuz Yaşında Kadın Hasta: Olgu Sunumu
 • Öznur Şen
 • Gamze Mısırlıoğlu
 • Nurdan Aydın
 • Emel Koçer Gür
 • Mehmet Toptaş
Med Bull Haseki 2015; 53: 313-316 DOI: 10.4274/haseki.2510

Olgu Sunumu

Maligniteyi Taklit Eden Primer Pulmoner Aktinomikoz Olgusu
 • Pınar Mutlu
 • Nihal Arzu Mirici
 • Merve İlçin Güven
Med Bull Haseki 2018; 56: 74-77 DOI: 10.4274/haseki.43153

Özgün Araştırma

İdiyopatik Pulmoner Hipertansiyonu Olan Erişkin Hastalarda Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Klonu Prevelansı
 • Mesut Ayer
 • Tayfun Elibol
 • Ümit Yaşar Sinan
 • Cengiz Bal
 • Mehmet Serdar Küçükoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 114-117 DOI: 10.4274/haseki.73745
Farklı Oksijen Konsantrasyonlarındaki İntrapulmoner Şant Değişimleri ve Oksijenizasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Zerrin Demirtürk
 • Ecder Özenç
 • Sibel Buluç Bulğen
Med Bull Haseki 2015; 53: 124-129 DOI: 10.4274/haseki.1932
Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisinde Pompada Başlangıç Solüsyonu Olarak Kristalloid (Ringer Solüsyonu) ve Kolloidlerin (%6 HES 130/0,4) Karşılaştırılması
 • Funda Söğüt
 • Türkan Kudsioğlu
 • Nihan Yapıcı
 • Hüseyin Maçika
 • Zuhal Aykaç
Med Bull Haseki 2015; 53: 157-161 DOI: 10.4274/haseki.2237
Altmış Bir Ekstrapulmoner Örnekte Anti-tüberküloz İlaç Duyarlılık Sonuçlarının MGIT Yöntemi İle Araştırılması
 • Sevtap Şenoğlu
 • Meyha Şahin
 • Filiz Pelivanoğlu
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2019; 57: 279-284 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4558

Derleme

Pulmoner Embolide Tın Yöntemleri: Ne, Neden ve Ne Zaman?
 • Özgür Tanrıverdi
 • Nur Güngör
Med Bull Haseki 2008; 46: 131-135

Olgu Sunumu

Spontan Pnömotorakslı Bir Yenidoğanda Konjenital Kistik Adenoid Malformasyon ve Pulmoner Sekestrasyon Birlikteliği: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
 • Burcu Cebeci
 • Tuğba Erener Ercan
 • Arslan Babayiğit
 • Esra Ağırgöl
 • Gökhan Büyükkale
 • Merih Çetinkaya
Med Bull Haseki 2019; 57: 211-214 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4225
Ekstrapulmoner Tüberküloz: İki Olgu Sunumu
 • Firuze Midi Kursat
 • Yıldız Okuturlar
 • Hakan Kursat
 • Hakan Koçoğlu
 • İsmet Bahtiyar
 • Bahar Özdemir
 • Betül Erişmiş
 • Meral Mert
 • Mehmet Hurşitoğlu
 • Özlem Harmankaya
 • Abdülbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2017; 55: 239-242 DOI: 10.4274/haseki.08208
Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromu ile Beraber Olan Fallot Teralojisi’nde Nadir Görülen Kardiyak Anomali
 • Gökmen Akgün
 • Selma Oktay Ergin
 • Emine Hekim Yılmaz
 • Taliha Öner
 • Ahmet Çelebi
Med Bull Haseki 2018; 56: 318-320 DOI: 10.4274/haseki.75047
Paratiroid Hiperplazili Olguda Metastatik Pulmoner Kalsifikasyonun Radyolojik ve Klinik Bulguları ile Birlikte Değerlendirilmesi
 • Aslı Tanrıvermiş Sayıt
 • Muzaffer Elmalı
 • Dilek Sağlam
Med Bull Haseki 2018; 56: 346-349 DOI: 10.4274/haseki.4031

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar