Özgün Araştırma

Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü
 • Mukadder Tayhan
 • Ahmet Çetin
 • Pınar Çilesiz Göksedef
 • Hüsnü Görgen
 • Murat Api
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Febril Nötropeni Atakları Sırasında Alınan Burun Kültürlerinin Değerlendirilmesi
 • Mehmet Uluğ
 • Celal Ayaz
 • Mustafa Kemal Çelen
Med Bull Haseki 2012; 50: 136-141 DOI: 10.4274/Haseki.754
Safra Kesesi Malignitelerinde Klinikopatolojik ve Prognostik Özellikler: 5206 Olgunun Retrospektif Olarak İncelenmesi
 • Murat Ferhat Ferhatoğlu
 • Kazım Şenol
 • Taner Kıvılcım
 • Abdulcabbar Kartal
 • Alp Gürkan
Med Bull Haseki 2019; 57: 147-152 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4500
Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Endometrial Kalınlığın Endometrial Maligniteyi Saptamadaki Öngörüsü
 • Onur Kaya
 • Cem Dane
 • Ecem Kaya
 • Mehmet Murat Semiz
 • Ahmet Çetin
 • Gamze Saygı
Med Bull Haseki 2014; 52: 164-167 DOI: 10.4274/haseki.1633

Derleme

Paraneoplastik Dermatozlar
 • Engin Yavuz
 • Yavuz Yeşilova
 • Bilal Sula
Med Bull Haseki 2010; 48: 61-67

Olgu Sunumu

Maligniteyi Taklit Eden Wilson Hastalığı Olgusu
 • Ahmet Akın
 • Şakir Özgür Keşkek
 • Mehmet Aliustaoğlu
 • Nedime Şahinoğlu-Keşkek
Med Bull Haseki 2014; 52: 64-66 DOI: 10.4274/Haseki.1297

Olgu Sunumu

Maligniteyi Taklit Eden Primer Pulmoner Aktinomikoz Olgusu
 • Pınar Mutlu
 • Nihal Arzu Mirici
 • Merve İlçin Güven
Med Bull Haseki 2018; 56: 74-77 DOI: 10.4274/haseki.43153

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar