Özgün Araştırma

Hiperaktif Adenom ve Hipertiroidide Tiroit Kanserinin Endemik Coğrafyalarda Farkı
  • Adnan Hut
  • Nurcan Güler
Med Bull Haseki 2019; 57: 319-324 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5456
Geriatrik Hastalarda Tiroit Kanserinin Prediktif Faktörleri
  • Serhat Tokgöz
  • Harun Karabacak
Med Bull Haseki 2020; 58: 320-326 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6114

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar