Özgün Araştırma

Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonlu Çocuk Hastalarda Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirmesi
  • Taliha Öner
  • Şehmuz Tekin
  • Zeynep Yıldız Yıldırmak
  • Berna Uslu Coşkun
Med Bull Haseki 2019; 57: 175-179 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4184

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar