Olgu Sunumu

Perkütan Trakeostomi Uygulamasında Yılan Kamera (Boroskop) Kullanımı
  • İlkay Ceylan
  • Melike Şeyda Dağdelen
  • Seda Seven
  • Sevim Baltalı
  • Veysel Erden
Med Bull Haseki 2020; 58: 382-385 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4525

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar