Özgün Araştırma

Paranazal Sinüs Hastalıklarını Değerlendirirken Mikro-doz Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografinin Değeri
  • Mustafa Özbayrak
  • Burak Ertaş
  • Özden Sila Ulus
  • Alper Özdilek
  • Ercan Karaarslan
Med Bull Haseki 2019; 57: 142-146 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4594

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar