Özgün Araştırma

Obez Hastalarda Zor Maske Ventilasyonu: Yeni Prediktif Testler?
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Gamze Küçükosman
 • Özcan Pişkin
 • Rahşan Dilek Okyay
 • Hilal Ayoğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 15-19 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4127
Erişkin Obez Hastalarda D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi
 • Cenk Aypak
 • Hülya Yıkılkan
 • Murat Dicle
 • Özde Önder
 • Süleyman Görpelioğlu
Med Bull Haseki 2013; 51: 95-98 DOI: 10.4274/Haseki.954
Diyabetik Obez Hastalarda Obezitenin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) ile İlişkisi
 • Melek Başer
 • Osman Maviş
 • Rahime Özgür
 • Ali Abbaş Özdemir
 • Ali Özkeşkin
 • Ömer Küçükdemirci
 • Tayfun Elibol
Med Bull Haseki 2013; 51: 120-124 DOI: 10.4274/Haseki.1056
Tip II Diabetes Mellitus ve Obezitede Leptin Düzeyleri
 • Alev Kural
 • Berna Aslan
 • Nezaket Eren
 • Şebnem Ciğerli
 • Macit Koldaş
Med Bull Haseki 2007; 45: 162-168
Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?
 • Sena Ulu
 • Gül Gürsoy
 • Berrin Demirbaş
 • Yaşar Acar
 • Ahmet Cimbek
 • Hayriye Cankar Dal
 • Murat Bayram
Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176 DOI: 10.4274/haseki.1562
Obezite Cerrahisinde Medikal Sonuçlar ve Psikososyal Faktörler
 • Fadlı Doğan
 • Mürşit Dincer
Med Bull Haseki 2018; 56: 275-278 DOI: 10.4274/haseki.3958
Çocuk ve Ergenlerde Serum Trigliserid Yüksek-yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranının İnsülin Direnci ve Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığında Tanısal Değeri
 • Ala Üstyol
 • Funda Kökali
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.30074
Bariatrik Cerrahi Sonrası Pankreatik Lipomatozis Değerlendirmesinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
 • Fatma Kulalı
 • Sevde Nur Emir
 • Aslıhan Semiz-Oysu
 • Yahya Özel
 • Yaşar Bükte
Med Bull Haseki 2019; 57: 304-309 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5007
Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda Obezite Sıklığının ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi
 • Gamze Sarıkaya Uzan
 • Bağdagül Yavaş Aksu
 • Muhammed Mustafa Uzan
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 306-310 DOI: 10.4274/haseki.36035

Olgu Sunumu

Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları
 • Zehra Işık Haşıloğlu
 • Nimet Yelda Ünal
 • Sinan Deniz
 • Murat Aşık
 • Sait Albayram
Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23 DOI: 10.4274/Haseki.807

Olgu Sunumu

Bariatrik Cerrahide Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
 • Eren Demir
 • Harun Uysal
 • İsmail Sümer
 • Berna Çalışkan
 • Mehmet Toptaş
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2019; 57: 207-210 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4197
Cerrahi Sırasında Tanı Konulan Gastrik Bandın İntragastrik Migrasyonu: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
 • Mehmet Uluşahin
 • Reyyan Yıldırım
 • Kadir Tomas
 • Muhammed Selim Bodur
 • Serkan Tayar
 • Serdar Türkyılmaz
 • Ali Güner
Med Bull Haseki 2018; 56: 341-345 DOI: 10.4274/haseki.4015

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar