Olgu Sunumu

Batın Duvarında Kist Hidatik Olgusu - Olgu Sunumu
 • Mehmet Gülen
 • Ahmet Kocakuşak
 • Muzaffer Akıncı
 • Ahmet Fikret Yücel
 • Orçun Oral Şentürk
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
İzole Dalak Kist Hidatiği: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Zafer Cenk Koyuncu
 • Mikail Çakır
 • Hasan Lice
 • İshak Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2010; 48: 41-43
Çarpıntı Şikayetiyle Başvuran Çocukta Multiorgan Tutulumlu Kardiyak Kist Hidatik
 • Erkut Öztürk
 • İsa Özyılmaz
 • Neslihan Kıplapınar
 • Yakup Ergül
 • Ender Ödemiş
Med Bull Haseki 2013; 51: 125-127 DOI: 10.4274/Haseki.968

Özgün Araştırma

Akciğer Hidatik Kistinin Güncel Tedavisi ve Komplikasyonları
 • Ali Kılıçgün
 • Suat Gezer
Med Bull Haseki 2011; 49: 105-109
Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Mehmet Toksöz
 • Özlem Bostan Gayret
 • Seyithan Özaydın
 • Fatih Akova
 • Emine Kutanis
Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152 DOI: 10.4274/haseki.2110
Karaciğer Kist Hidatik Hastalığının Perkütan Tedavisi Sonrasında, Kistin İnaktif Formuna Dönüşüm Süresi ve Bu Süreci Etkileyen Faktörler
 • Bekir Turgut
 • Fatih Öncü
Med Bull Haseki 2020; 58: 286-292 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5897
Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması
 • Bahri Özer
 • Ahmet Kocakuşak
 • Suat Benek
 • Ömer Güngörür
 • Fazilet Erözgen
 • Hüsnü Aydın
 • Adil Koyuncu
 • İshak Sefa Tüzün
 • Rafet Kaplan
Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290 DOI: 10.4274/haseki.1753

Olgu Sunumu

Multiorgan Tutulumu Olan Hastada Kist Hidatik Lezyonlarının Görüntüleme Bulguları Multiorgan Tutulumu Olan Kist Hidatik Olgusu
 • Pınar Gündoğan Bozdağ
 • Ahmet Bozdağ
 • Abdullah Böyük
Med Bull Haseki 2020; 58: 386-389 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5316

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar