Özgün Araştırma

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Asım Esen
 • Mefkur Bakan
 • Ufuk Topuz
 • Kadir İdin
 • Tarık Umutoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46 DOI: 10.4274/haseki.1872
Kolonoskopide Ketamin, Fentanil ve Remifentanilin Sedoanaljezi Açısından Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Çift Kör Çalışma
 • Lokman Şimşek
 • Nureddin Yüzkat
 • Celaleddin Soyalp
 • Nurçin Gülhaş
Med Bull Haseki 2019; 57: 57-62 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4807
Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bağlı Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Rahşan Karayazılı
 • Işıl Özkoçak
 • Hilal Ayoğlu
 • Serhan Yurtlu
 • Dilek Okyay
 • Volkan Hancı
Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152

Olgu Sunumu

Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Mehmet Akın
 • Gamze Küçükosman
 • Murat Çimencan
 • Özcan Pişkin
 • Dilek Okyay
 • Hilal Ayoğlu
Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175 DOI: 10.4274/haseki.2831

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar