Özgün Araştırma

Primer Hiperparatiroidide Odaklanmış Paratiroidektomi Etkin midir?
  • Sercan Yüksel
  • Ekrem Ferlengez
  • Gamze Çıtlak
Med Bull Haseki 2019; 57: 345-348 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4966
Başvuru Anındaki Serum Kalsiyum ve/veya Fosfor Düzeyleri ve Cinsiyetin, Hiperkalseminin Etiyolojisi ve Erken Prognozu ile İlişkisi
  • Betül Erişmiş
  • Faruk Karandere
  • Deniz Yılmaz
  • Mehmet Hurşitoğlu
  • Abdulbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2020; 58: 460-464 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6161

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar