Olgu Sunumu

Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu
 • Hamza Çınar
 • Koray Topgül
 • Tuğrul Kesicioğlu
 • Bilge Can
 • Bülent Koca
 • İlhan Karabıçak
 • Gökhan Selçuk Özbalcı
Med Bull Haseki 2014; 52: 50-52 DOI: 10.4274/Haseki.1211
Nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni: Gastrointestinal Stromal Tümör Perforasyonu
 • Yüksel Aydın
 • Yavuz Kurt
 • Ali Ülker Filiz
 • Özgür Tanrıverdi
 • Sezai Demirbaş
 • Mehmet Yıldız
Med Bull Haseki 2007; 45: 68-71

Özgün Araştırma

Mide Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Hastalıksız Sağkalımı Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
 • Ayşegül Sakin
 • Mehmet Naci Aldemir
Med Bull Haseki 2020; 58: 327-332 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6152

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar