Özgün Araştırma

Hemodiyaliz Hastalarında Protein Oksidasyon Ürünleri
 • Alev Kural
 • Cihan Coşkun
 • Yasemin Döventaş
 • Hatice Seval
 • Filiz Basınoğlu
 • Berrin Berçik İnal
 • Macit Koldaş
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu
 • Gürkan Genç
 • Gönül Çaltepe
 • Ozan Özkaya
 • Hülya Nalçacıoğlu
 • Murat Hökelek
 • Ayhan Gazi Kalaycı
Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.869
Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin
 • Serhat Karadağ
 • Meltem Gürsu
 • Savaş Öztürk
 • Ahmet Gürdal
 • Filiz Basınoğlu
 • Zeki Aydın
 • Sami Uzun
 • Abdullah Sumnu
 • Eray Atalay
 • Hüseyin Oflaz
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10 DOI: 10.4274/Haseki.808
Hemodiyaliz Amaçlı Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüllerin Akıbetinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mazlum Şahin
 • Burcu Bıçakhan
 • İbrahim Akkoç
Med Bull Haseki 2018; 56: 28-31 DOI: 10.4274/haseki.07379
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi
 • Şebnem Ciğerli
 • Nermin Saka
 • Nezaket Eren
 • Nihal Yücel
 • Berna Aslan
 • Fatma Turgay
 • Abdülkadir Ünsal
Med Bull Haseki 2006; 44: 164-169
Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi
 • Hatice Akay
 • Mustafa Altay
 • Fatma Meriç Yılmaz
 • Nurçin Tekeli
 • Hülya Parpucu
 • Havva Öztürk
 • Nazan Çelik
 • Murat Duranay
Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği ve Enflamasyonla İlişkisi
 • Gülay Yılmaz
 • Can Sevinç
 • Ruhan Akgün
Med Bull Haseki 2015; 53: 209-213 DOI: 10.4274/haseki.2201
Hemodiyaliz Hastalarında Hipoalbüminemi ve İlişkili Faktörler: Türkiye’de Altı Merkezli Bir Çalışma
 • Halil İbrahim Erdoğdu
 • Eray Atalay
Med Bull Haseki 2019; 57: 421-428 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5444

Orijinal Makale

Periton Diyalizinde Hasta Eğitiminin Öneminin Değerlendirilmesi
 • Meltem Gürsu
 • Derya Topçuoğlu
 • Nurcan Torun
 • Savaş Öztürk
 • Zeki Aydın
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 14-17
Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma
 • Rabia Bilge Özdemir
 • Cüneyt Müderrisoğlu
 • Mine Beşler
 • Çetin Sarıkamış
 • Alper Tunga Özdemir
 • Hale Aral
 • Zeynep Gürcan
 • Murat Usta
Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi
 • Abdülkadir Tepeler
 • Ünsal Özkuvancı
 • Adem Tok
 • Erhan Sarı
 • Muzaffer Akçay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74
Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu
 • Egemen Cebeci
 • Nilay Şengül Samancı
 • Meltem Gürsu
 • Abdullah Şumnu
 • Serhat Karadağ
 • Sami Uzun
 • Emel Tatlı
 • Ahmet Behlül
 • Leyla Koç
 • Zeki Aydın
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119 DOI: 10.4274/haseki.2922
Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti
 • Emel Tatlı
 • Meltem Gürsu
 • Zeki Aydın
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Egemen Cebeci
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Öztürk Savaş
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250 DOI: 10.4274/haseki.2311

Derleme

Enkapsülize Periton Sklerozu ve Tedavisi
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 95-98
Böbrek Yetmezliği Dışında Hemodiafiltrasyon Kullanımı
 • Seçil Conkar
 • İpek Kaplan Bulut
 • Sevgi Mir
Med Bull Haseki 2015; 53: 110-115 DOI: 10.4274/haseki.1977
Diyalize Geç mi Başlanmalı?
 • Meltem Gürsu
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2011; 49: 123-125
Kalp Yetmezliği Tedavisinde Peritoneal Ultrafiltrasyonun Yeri
 • Tuba Elif Şenel
 • Egemen Cebeci
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 165-174 DOI: 10.4274/haseki.81894

Özgün Araştırma

Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Meltem Gürsu
 • Egemen Cebeci
 • Ahmet Gürdal
 • Tuba Elif Şenel
 • Ayça Eroğlu
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 187-193 DOI: 10.4274/haseki.10820

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar