Özgün Araştırma

Akut Apandisit Değerlendirilmesinde Dört Farklı Skorlama Sisteminin Değerlendirilmesi; İleri Dönük Klinik Çalışma
 • Ekrem Ferlengez
 • Ayşe Gül Ferlengez
 • Hüseyin Akbulut
 • Hüseyin Kadıoğlu
Med Bull Haseki 2013; 51: 15-17 DOI: 10.4274/Haseki.820
Tam Kan Sayımının Akut Komplike Apandisitin Tanısındaki Kestirim Değerinin Araştırılması
 • Yusuf Günay
 • İlhan Taşdöven
 • Ramazan Kozan
 • Şükran Koca
 • Emrah Çağlar
Med Bull Haseki 2019; 57: 26-31 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4567
Akut Apandisit Tanısında Alvarado Skorlama Sistemi ile Ultrasonografinin Yeri
 • Hüda Ümit Gür
 • Coşkun Görmüş
 • Gamze Çıtlak
 • Sercan Yüksel
 • Ekrem Ferlengez
 • Fazilet Erözgen
Med Bull Haseki 2019; 57: 135-141 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4590

Olgu Sunumu

Malrotasyona Bağlı Atipik Yerleşimli Bir Apandisit Vakası
 • Ender Özer
 • Ahmet Karakuşak
 • Ümit Avşar
 • Muzaffer Akıncı
 • Neslihan Cabioğlu
 • Ümit Avşar
Med Bull Haseki 2010; 48: 89-91

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar