Özgün Araştırma

ACAN gen VNTR Polimorfizmi ve Türk Popülasyonundaki İntervertebral Disk Dejenerasyonu
  • Tuba Öz
  • İsmail Kaya
  • Ayşe Feyda Nursal
  • Hasan Emre Aydın
  • Osman Demir
  • Serbülent Yiğit
Med Bull Haseki 2020; 58: 309-314 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6006

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar