Özgün Araştırma

İnme Farkındalığının Sağlık Personelleri ile Hasta Yakınları Arasında Karşılaştırılması
 • R. Gökçen Gözübatık Çelik
 • Ayşe Yılmaz
 • Funda Küçükali Çarkı
 • Serap Altın
 • Eda Çoban
 • Songül Şenadım
 • Ayhan Köksal
 • Dilek Ataklı
 • Aysun Soysal
Med Bull Haseki 2020; 58: 9-14 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5004
Atriyal Fibrilasyon Saptanan İskemik İnmeli Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Transözofageal Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması
 • Tuba Aydemir
 • Oya Öztürk
 • Serkan Özben
 • Belgin Petek Balcı
 • Sibel Çetin
 • Feriha Özer
Med Bull Haseki 2008; 46: 145-149
Rehabilitasyon için Tekrar Hastaneye Yatış Gereken İnme Hastalarının Analizi
 • Tuğba Aydın
 • Fatma Nur Kesiktaş
 • Mustafa Çorum
Med Bull Haseki 2020; 58: 422-427 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6591

Olgu Sunumu

Nekrotizan Lenfadenopati Olgusu; Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
 • Abdullah Sakin
 • Mesut Ayer
 • Ayşegül Sakin
 • Kenan Çelik
 • Yılmaz Tosyalı
Med Bull Haseki 2012; 50: 142-145 DOI: 10.4274/Haseki.739
Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Mehmet Akın
 • Gamze Küçükosman
 • Murat Çimencan
 • Özcan Pişkin
 • Dilek Okyay
 • Hilal Ayoğlu
Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175 DOI: 10.4274/haseki.2831

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar