Olgu Sunumu

Bariatrik Cerrahide Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
  • Eren Demir
  • Harun Uysal
  • İsmail Sümer
  • Berna Çalışkan
  • Mehmet Toptaş
  • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2019; 57: 207-210 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4197

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar