Özgün Araştırma

Haseki Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ndeki Akut Septik Artrit Epidemiyolojisi, Tanı ve Tedavi Yönetimi
 • Cem Yıldırım
 • Duran Can Muslu
 • Osman Görkem Muratoğlu
 • Samed Ordu
 • Özlem Altuntaş Aydın
 • Erhan Bayram
Med Bull Haseki 2020; 58: 21-26 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5279
Modifiye Stoppa Yöntemiyle Yaptığımız Asetabulum Kırıklarının Erken Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçları
 • Nevzat Gönder
 • Günhan Karakurum
 • Burçin Karslı
 • Toktamış Savaş
 • Nurcihan Yavuz Savaş
Med Bull Haseki 2020; 58: 408-413 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6401

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar