Özgün Araştırma

Adneksiyal Torsiyon: Tanı ve Tedavide Zorluk
  • Emre Erdem Taş
  • Ayşe Filiz Yavuz
Med Bull Haseki 2018; 56: 187-191 DOI: 10.4274/haseki.25633

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar