Özgün Araştırma

Midazolam ve Propofolün Sedasyon ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Sermin Eminoğlu
 • Nedret Ergüven
 • Emel Koçergür
 • Pınar Yavaşca
 • Ecder Özenç
 • Derya Karasu
 • Canan Yılmaz
Med Bull Haseki 2015; 53: 20-23 DOI: 10.4274/haseki.1906
Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Asım Esen
 • Mefkur Bakan
 • Ufuk Topuz
 • Kadir İdin
 • Tarık Umutoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46 DOI: 10.4274/haseki.1872
Sedasyon Altında Kolonoskopi Uygulanan Hastalarda Mikrostream Kapnograf Monitörizasyonunun Güvenilirliği
 • Sibel Oba
 • Hacer Şebnem Türk
 • Canan Tülay Işıl
 • Pınar Sayın
 • Leyla Kılınç
Med Bull Haseki 2019; 57: 232-239 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4769

Olgu Sunumu

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu
 • Hayrettin Daşkaya
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Ümmügülsüm Yazıcı
 • Mehmet Toptaş
 • Hüseyin Yetiş
Med Bull Haseki 2015; 53: 77-79 DOI: 10.4274/haseki.1855
Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Mehmet Akın
 • Gamze Küçükosman
 • Murat Çimencan
 • Özcan Pişkin
 • Dilek Okyay
 • Hilal Ayoğlu
Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175 DOI: 10.4274/haseki.2831
Prader Willi Sendromlu Hastada Sedasyon: Olgu Sunumu
 • Hayrettin Daşkaya
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Mehmet Toptaş
 • Ümmügülsüm Yazıcı
Med Bull Haseki 2014; 52: 304-305 DOI: 10.4274/haseki.1832

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar