Özgün Araştırma

İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinin KBB Kliniğindeki Tonsillektomi Sonrası Kanama Hastalarının Özellikleri ve Bu Hastalara Yaklaşımlarımız
 • Mustafa Suphi Elbistanli
 • Şebnem Elbistanli
 • Tolgar Lütfi Kumral
 • Reşit Murat Açıkalın
Med Bull Haseki 2014; 52: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.1079
Anterior Servikal Füzyonu Takiben Komşu Segment Hastalığı Gelişiminde Risk Faktörleri
 • Ezgi Akar
 • Mehmet Ufuk Akmil
 • Metin Orakdöğen
 • Hakan Somay
 • Merih İş
Med Bull Haseki 2015; 53: 120-123 DOI: 10.4274/haseki.2293
Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Serum Asimetrik Dimetilarjinin Düzeyleri ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
 • Bağdagül Aksu
 • Sevinç Emre
 • Alev Yılmaz
 • Zeynep Nagehan Yürük
 • Ümit Dilber Mutlu Demirel
 • Oğuz Bülent Erol
 • Cemile Pehlivanoğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 122-128 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4299
Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?
 • Sena Ulu
 • Gül Gürsoy
 • Berrin Demirbaş
 • Yaşar Acar
 • Ahmet Cimbek
 • Hayriye Cankar Dal
 • Murat Bayram
Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176 DOI: 10.4274/haseki.1562
İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırıkları için Risk Faktörleri
 • Erhan Bayram
 • İbrahim Kaya
 • Mustafa Alkaş
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
 • Mahmut Ercan Çetinus
Med Bull Haseki 2014; 52: 187-190 DOI: 10.4274/haseki.1545
Türkiye'nin Doğusunda Yer Alan Bir Şehirde Aterosklerotik Kalp Hastalığı Risk Faktörlerinin Kesitsel Olarak İncelenmesi
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2007; 45: 193-197
Plasenta Dekolmanının Risk Faktörleri ve Sonuçları: 53 Olgunun Değerlendirmesi
 • Mehmet Şükrü Budak
 • Mehmet Baki Şentürk
 • Yusuf Çakmak
 • Mesut Polat
 • Ozan Doğan
 • Çiğdem Pulatoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 203-208 DOI: 10.4274/haseki.3999
Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Osman Anıl Savaş
 • Muhammed Zübeyr Üçüncü
 • Özer Bahri
 • Bünyamin Gürbulak
 • Hüda Ümit Gür
 • İshak Sefa Tüzün
 • Ekrem Ferlengez
 • Zeynep Zehra Keklikkıran
 • Adil Koyuncu
Med Bull Haseki 2015; 53: 237-240 DOI: 10.4274/haseki.2544
İzole Gestasyonel Proteinürisi Olan Gebelerde Preeklampsi Gelişimini Tetikleyen Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçlar
 • Betül Dündar
 • Burcu Dinçgez Çakmak
 • Ülkü Ayşe Türker
Med Bull Haseki 2019; 57: 255-261 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4871
Polikistik Over Sendromu ve Kontrol Grubu Hastalarda Osteoprotegerin ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
 • Gültekin Adanaş Aydın
 • Hilal Gülsüm Turan Özsoy
Med Bull Haseki 2020; 58: 274-280 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5840
Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Ruhuşen Kutlu
 • Nur Demirbaş
Med Bull Haseki 2017; 55: 299-305 DOI: 10.4274/haseki.44154
İstanbul’da Yaşayan Sağlıklı Çocuklarda Potansiyel Patojen Bakterilerin Nazofarengeal Taşıyıcılığın Araştırılması
 • Nevriye Gönüllü
 • Sevilay Yıldız
 • Okan Aydoğan
 • Zeynep Taner
 • Sinem Özdemir
 • Selcan Akyol
 • Halit Tokman
 • Fatma Köksal Çakırlar
Med Bull Haseki 2020; 58: 470-476 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6518

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar