Özgün Araştırma

Periton Diyalizi Hastalarında Rezidüel Renal Fonksiyonun Klinik ve Laboratuvar Parametrelerine Etkisi
  • İbrahim Halil Düşünceli
  • Metin Ergül
  • Necmi Eren
  • Betül Gönüllü Kalender
  • Erkan Dervişoğlu
Med Bull Haseki 2020; 58: 344-350 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6091

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar