Olgu Sunumu

Opere Sprengel Deformitesinin (Doğuştan Yüksek Skapula) Rehabilitasyon Sonuçları: Olgu Sunumu
  • Senem Şaş
  • Zeynep Karakuzu Güngör
  • Hatice Rana Erdem
  • Figen Tuncay
Med Bull Haseki 2017; 55: 328-331 DOI: 10.4274/haseki.33042

Özgün Araştırma

Rehabilitasyon için Tekrar Hastaneye Yatış Gereken İnme Hastalarının Analizi
  • Tuğba Aydın
  • Fatma Nur Kesiktaş
  • Mustafa Çorum
Med Bull Haseki 2020; 58: 422-427 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6591

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar