Olgu Sunumu

Rüptüre Olmuş 22 Haftalık Nonkomunikan Rudimanter Horn Gebelik
 • Selda Örnek Hanımoğlu
 • Nida Ergin
 • Derya Sivri Aydın
 • Hüsnü Görgen
 • Ahmet Çetin
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Rüptüre Olmamış Rudimenter Horn Gebeliğinin İlk Trimesterdeki Ultrasonografik Tanısı: İki Olgu Sunumu
 • Derya Akdağ Cırık
 • Rıza Dur
 • Füsun Bocutoğlu
 • Nazife Kartal
 • Metin Kaplan
 • Metin Altay
Med Bull Haseki 2016; 54: 179-182 DOI: 10.4274/haseki.2890

Özgün Araştırma

Aort Diseksiyon Görüntü Özellikleri ile Kan Parametreleri Arasındaki İlişki
 • Abdullah Algın
 • Hatice Şeyma Akça
 • Serdar Özdemir
 • Mustafa Ahmet Afacan
 • Serkan Emre Eroğlu
Med Bull Haseki 2020; 58: 193-199 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5754

Olgu Sunumu

Akut Karının Nadir Bir Sebebi: Splenik Arter Anevrizma Rüptürü
 • Cihan Bedel
 • Abdülkerim Şalkacı
Med Bull Haseki 2019; 57: 201-203 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4075
Prostatın Transüretral Rezeksiyonunda Nadir Bir Komplikasyon Olan Mesane Patlaması: İki Olgu Sunumu
 • Ömer Koraş
 • Sinan Avcı
 • Ali Erhan Eren
 • Mehmet Erhan Aydın
Med Bull Haseki 2018; 56: 256-258 DOI: 10.4274/haseki.91885
Medial Malleol Kapalı Kırığına Eşlik Eden Tibialis Anterior Tendon Rüptürü: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
 • Serdar Hakan Başaran
 • Emrah Sayit
 • Alkan Bayrak
 • Malik Çelik
 • Halil Nadir Öneş
Med Bull Haseki 2018; 56: 333-336 DOI: 10.4274/haseki.3908

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar