Orijinal Makale

Akut Romatizmal Ateşli 207 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Kapak Tutulumu Olan 57 Hastanın Prognozu - Orijinal Araştırma
 • Ayşe Özkan Karagenç
 • Murat Elevli
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • P. Gizem Kara
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Özgün Araştırma

Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz
 • Mehmet Toptaş
 • İbrahim Akkoç
 • Ramazan Kaya
 • Sinan Uzman
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Yadigar Yılmaz
 • Hayrettin Daşkaya
 • Ferda Yılmaz İnal
Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33 DOI: 10.4274/Haseki.1269
Bell’s Palsi Gelişimi ve Prognozununda Mikrovasküler Fonksiyonun Rolü Var mıdır?
 • Arzu Karaman Koç
 • Hasan Emre Koçak
 • Bilgen Çakıl Erdoğan
 • Hüseyin Avni Ulusoy
 • Mehmet Yiğitbay
 • Harun Acıpayam
 • Kamil Hakan Kaya
Med Bull Haseki 2020; 58: 99-104 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5757
Mide Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Tümör Nod ve Metastaz 8 Evreleme Sistemi ile Değerlendirilmesi
 • Mustafa Berkeşoğlu
 • Recep Çağlar
 • Aydemir Ölmez
 • Hakan Canbaz
 • Bahar Taşdelen
 • Mustafa Musa Dirlik
 • Tuba Kara
Med Bull Haseki 2019; 57: 153-161 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4514
Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Hipogamaglobulineminin ve Olumsuz Prognostik Faktörler ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Mesut Ayer
 • Çağan M. Akay
 • Fatma Aylin Ayer
 • Deniz Özmen
 • Tayfun Elibol
Med Bull Haseki 2018; 56: 181-186 DOI: 10.4274/haseki.85057
Erişkin Akut Böbrek Hasarı Etiyolojisi ve Prognozunu Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Abdülkadir Göçken
 • Yavuz Ayar
 • Mahmut Yavuz
 • Ayşegül Yabacı
Med Bull Haseki 2020; 58: 216-222 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.4790
Mide Kanserli Hastaların Başvuru Semptomlarının Prognoza Etkisi
 • Melisa Celayir
 • Fatih Selçuk Biricik
 • Ahmet Bilici
Med Bull Haseki 2015; 53: 241-245 DOI: 10.4274/haseki.2551
Kolelitiyazis için Uygulanan Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Rastlantısal Safra Kesesi Kanseri ve Prognozu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
 • Süleyman Demiryas
 • Ozan Akıncı
 • Nuray Kepil
 • İhsan Taşçı
Med Bull Haseki 2019; 57: 296-303 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5121
Overin İnvazif ve Borderline Epitelyal Tümörlerinde Mikrosatellit İnstabilite ve Prognostik Parametreler ile Karşılaştırılması
 • Filiz İlhan Türkel
 • Aylin Ege Gül
 • Sibel Sensu
 • Sevinç Hallaç Keser
 • Nagehan Özdemir Barışık
Med Bull Haseki 2020; 58: 452-459 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6125
Başvuru Anındaki Serum Kalsiyum ve/veya Fosfor Düzeyleri ve Cinsiyetin, Hiperkalseminin Etiyolojisi ve Erken Prognozu ile İlişkisi
 • Betül Erişmiş
 • Faruk Karandere
 • Deniz Yılmaz
 • Mehmet Hurşitoğlu
 • Abdulbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2020; 58: 460-464 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6161

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar