Özgün Araştırma

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin
 • Serhat Karadağ
 • Meltem Gürsu
 • Savaş Öztürk
 • Ahmet Gürdal
 • Filiz Basınoğlu
 • Zeki Aydın
 • Sami Uzun
 • Abdullah Sumnu
 • Eray Atalay
 • Hüseyin Oflaz
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10 DOI: 10.4274/Haseki.808
Periton Diyalizi Hastalarında Rezidüel Renal Fonksiyonun Klinik ve Laboratuvar Parametrelerine Etkisi
 • İbrahim Halil Düşünceli
 • Metin Ergül
 • Necmi Eren
 • Betül Gönüllü Kalender
 • Erkan Dervişoğlu
Med Bull Haseki 2020; 58: 344-350 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6091

Orijinal Makale

Periton Diyalizinde Hasta Eğitiminin Öneminin Değerlendirilmesi
 • Meltem Gürsu
 • Derya Topçuoğlu
 • Nurcan Torun
 • Savaş Öztürk
 • Zeki Aydın
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 14-17

Derleme

Enkapsülize Periton Sklerozu ve Tedavisi
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 95-98
Kalp Yetmezliği Tedavisinde Peritoneal Ultrafiltrasyonun Yeri
 • Tuba Elif Şenel
 • Egemen Cebeci
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 165-174 DOI: 10.4274/haseki.81894

Olgu Sunumu

Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu
 • Egemen Cebeci
 • Nilay Şengül Samancı
 • Meltem Gürsu
 • Abdullah Şumnu
 • Serhat Karadağ
 • Sami Uzun
 • Emel Tatlı
 • Ahmet Behlül
 • Leyla Koç
 • Zeki Aydın
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119 DOI: 10.4274/haseki.2922
Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti
 • Emel Tatlı
 • Meltem Gürsu
 • Zeki Aydın
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Egemen Cebeci
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Öztürk Savaş
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250 DOI: 10.4274/haseki.2311

Özgün Araştırma

Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Meltem Gürsu
 • Egemen Cebeci
 • Ahmet Gürdal
 • Tuba Elif Şenel
 • Ayça Eroğlu
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 187-193 DOI: 10.4274/haseki.10820

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar