Olgu Sunumu

Çarpıntı Şikayetiyle Başvuran Çocukta Multiorgan Tutulumlu Kardiyak Kist Hidatik
  • Erkut Öztürk
  • İsa Özyılmaz
  • Neslihan Kıplapınar
  • Yakup Ergül
  • Ender Ödemiş
Med Bull Haseki 2013; 51: 125-127 DOI: 10.4274/Haseki.968

Olgu Sunumu

Multiorgan Tutulumu Olan Hastada Kist Hidatik Lezyonlarının Görüntüleme Bulguları Multiorgan Tutulumu Olan Kist Hidatik Olgusu
  • Pınar Gündoğan Bozdağ
  • Ahmet Bozdağ
  • Abdullah Böyük
Med Bull Haseki 2020; 58: 386-389 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5316

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar