Özgün Araştırma

Parkinson Hastalığında Apatinin Motor ve Non-motor Bulgularla İlişkisi
  • Melek Gürbüz
  • Gönül Akdağ
  • Özge Arıcı Düz
  • Feriha Özer
  • Özlem Çokar
  • Lütfü Hanoğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 129-134 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4457

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar