Derleme

Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol
 • Meltem Gürsu
 • Sami Uzun
 • Rümeyza Kazancıoğlu
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 1-6 DOI: 10.4274/haseki.3527

Özgün Araştırma

Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz
 • Mehmet Toptaş
 • İbrahim Akkoç
 • Ramazan Kaya
 • Sinan Uzman
 • Yaşar Gökhan Gül
 • Yadigar Yılmaz
 • Hayrettin Daşkaya
 • Ferda Yılmaz İnal
Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33 DOI: 10.4274/Haseki.1269
Dört Yoğun Bakım Skorlama Sisteminin Performanslarının Değerlendirilmesi
 • Beliz Bilgili
 • Yalım Dikmen
 • Oktay Demirkıran
 • Tuğhan Utku
 • Seval Ürkmez
Med Bull Haseki 2013; 51: 45-50 DOI: 10.4274/Haseki.951
Tersiyer Bir Merkezdeki Eklampsi ve Preeklampsi Olgularının Anne ve Bebek Sonuçları
 • Hediye Dağdeviren
 • Atilla Çankaya
 • Hüseyin Cengiz
 • Tuba Tombul
 • Ammar Kanawati
 • Sema Süzen Çaypınar
 • Murat Ekin
Med Bull Haseki 2015; 53: 143-146 DOI: 10.4274/haseki.2067
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Bebeklerin Morbidite ve Mortalite Nedenleri Açısından Üç Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Ali Alkan
 • Murat Elevli
 • Emel Ataoğlu
 • Kamil Şahin
 • Derya Büyükkayhan
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2016; 54: 161-165 DOI: 10.4274/haseki.2797
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi Sonrasında Gelişen Morbidite ve Mortalite Oranlarının Yıllara Göre Seyri
 • Kemal Karapınar
 • Celalettin Kocatürk
Med Bull Haseki 2019; 57: 166-174 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4703
Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları
 • Altuğ Duramaz
 • Cihangir Sarı
 • Mustafa Gökhan Bilgili
 • Ersin Erçin
 • Cemal Kural
 • Mustafa Cevdet Avkan
Med Bull Haseki 2014; 52: 256-261 DOI: 10.4274/haseki.1667

Özgün Araştırma

Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir
 • Sami Uzun
 • Serhat Karadağ
 • Meltem Gürsu
 • Egemen Cebeci
 • Ahmet Gürdal
 • Tuba Elif Şenel
 • Ayça Eroğlu
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 187-193 DOI: 10.4274/haseki.10820

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar