Özgün Araştırma

Geriatrik Hastalarda Tiroit Kanserinin Prediktif Faktörleri
  • Serhat Tokgöz
  • Harun Karabacak
Med Bull Haseki 2020; 58: 320-326 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6114

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar