Özgün Araştırma

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Abdulkadir Tepeler
 • Fatih Altunrende
 • Ömer Sarılar
 • Özcan Nazlıcan
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Perkütan Nefrolitotomide İstenmeyen Yan Etkileri Öngören Etkenler
 • Yalçın Berberoğlu
 • Emrah Yürük
 • Erhan Sarı
 • Abdulkadir Tepeler
 • Mahir Seyrek
 • Muzaffer Akçay
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2008; 46: 66-72
Tamamlayıcı Tiroidektomide Morbidite Yüksek midir?
 • Hüda Ümit Gür
 • Cengiz Madenci
 • Gamze Çıtlak
 • Sercan Yüksel
 • Ekrem Ferlengez
 • Fazilet Erözgen
Med Bull Haseki 2019; 57: 69-74 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4589
Fistülotomi ve Sfinkter Koruyucu Fistülektomide Nüks Oranları
 • Tamer Karşıdağ
 • Sefa Tüzün
 • Ertuğrul Gazi Alkurt
 • Erdem Yılmaz
Med Bull Haseki 2012; 50: 101-103
Stafilokok Suşlarında Makrolid-Linkozamid- Streptogramin B (Mlsb) Direnç Fenotipi
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Yeşim Aybar Bilir
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Sevtap Gürsoy
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 102-104
Total Tiroidektomide İntraoperatif Sinir Monitörizasyonunun Ses Kalitesine Etkisi
 • Erdinç Çekiç
 • Turgut Dönmez
 • Özgür Sürmelioğlu
 • Sina Ferahman
 • Engin Hatipoğlu
 • Ahmet Kocakuşak
Med Bull Haseki 2018; 56: 118-124 DOI: 10.4274/haseki.28199
Mide Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Tümör Nod ve Metastaz 8 Evreleme Sistemi ile Değerlendirilmesi
 • Mustafa Berkeşoğlu
 • Recep Çağlar
 • Aydemir Ölmez
 • Hakan Canbaz
 • Bahar Taşdelen
 • Mustafa Musa Dirlik
 • Tuba Kara
Med Bull Haseki 2019; 57: 153-161 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4514
Mide Kanseri Nedeniyle Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Beslenme Tarama Araçlarının Karşılaştırılması
 • Reyyan Yıldırım
 • Bahar Candaş
 • M. Arif Usta
 • Oğuz Erkul
 • Serdar Türkyılmaz
 • Ali Güner
Med Bull Haseki 2020; 58: 153-161 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5779
Yaşlı Hastada İndapamide Bağlı Ciddi Hiponatremi ve Hipopotasemi Olgusu Nedeni ile Literatörün Gözden Geçirilmesi
 • Özgür Tanrıverdi
Med Bull Haseki 2007; 45: 175-177
Mide Kanserli Hastaların Başvuru Semptomlarının Prognoza Etkisi
 • Melisa Celayir
 • Fatih Selçuk Biricik
 • Ahmet Bilici
Med Bull Haseki 2015; 53: 241-245 DOI: 10.4274/haseki.2551
Lokal İleri Mide Kanserinde Multivisseral Rezeksiyonun Hasta Sağlığı ve Sağkalımı Üzerine Etkisi
 • Serhan Derici
 • Koray Atilla
 • Sülen Sarıoğlu
 • Seymen Bora
Med Bull Haseki 2017; 55: 254-260 DOI: 10.4274/haseki.58066
Mide Kanserine Eşlik Eden Peritoneal Karsinomatozisde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Deneyimimiz: Tek Merkez Ardışık 10 Olgunun Analizi
 • Özgül Düzgün
 • Sema Yüksekdağ
 • Murat Kalın
 • Şenol Çomoğlu
 • Semra Yanık
 • Ömer Faruk Özkan
 • Neşet Köksal
Med Bull Haseki 2019; 57: 267-273 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4997
Mide Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Hastalıksız Sağkalımı Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
 • Ayşegül Sakin
 • Mehmet Naci Aldemir
Med Bull Haseki 2020; 58: 327-332 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6152

Olgu Sunumu

Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu
 • Aysu Tosun Alp
 • Uğur Deveci
 • Hatice Demir
 • Kenan Özcan
 • Orhan Başaran
 • Feyza Girgin
 • Füsun Ünal
 • Nilüfer Gürbüz
Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36
Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu
 • Hamza Çınar
 • Koray Topgül
 • Tuğrul Kesicioğlu
 • Bilge Can
 • Bülent Koca
 • İlhan Karabıçak
 • Gökhan Selçuk Özbalcı
Med Bull Haseki 2014; 52: 50-52 DOI: 10.4274/Haseki.1211
Deride Nodüler Lezyonlarla Seyreden Krukenberg Tümörü: Olgu Sunumu
 • Özden Demir
 • Selcan Cesur
 • Zeynep Karaali
Med Bull Haseki 2017; 55: 78-81 DOI: 10.4274/haseki.3095
Kronik Lenfositik Lösemiden Hodgkin Transformasyonu Olan Bir Olgu
 • Gülden Sincan
 • İlhami Kiki
 • Yusuf Bilen
Med Bull Haseki 2016; 54: 124-126 DOI: 10.4274/haseki.2980
Mide Yerleşimli Primer Tüberküloz
 • Tamer Karşıdağ
 • İ. Sefa Tüzün
 • Ahmet Kocakuşak
 • Ceylan Makine
 • R. Nilgün Demirbağ
 • Mihriban Gürbüzel
Med Bull Haseki 2008; 46: 159-161

Olgu Sunumu

Memenin Lobüler Karsinomunun Sıradışı Metastazı
 • Songül Peltek Özer
 • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2018; 56: 85-88 DOI: 10.4274/haseki.83007

Olgu Sunumu

Merozin Negatif Müsküler Distrofi Tanılı İki Kardeşte Yeni Tanımlanmış Bir Çerçeve Kayma Mutasyonu
 • Senem Ayça
 • Hamide Betül Gerik Çelebi
 • Sırrı Çam
 • Muzaffer Polat
Med Bull Haseki 2020; 58: 208-210 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5177
Laparoskopik Kolesistektomide Güvenli Cerrahi
 • Serhan Derici
 • Ali Kadir Değirmenci
 • Ali Durubey Çevlik
Med Bull Haseki 2017; 55: 235-238 DOI: 10.4274/haseki.87587

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar