Orijinal Makale

Meme Kanserli Hastalarda Serum Matriks Metalloproteinaz 2 Düzeyleri? - Orijinal Araştırma
 • Özgür Kemik
 • Ahu Sarbay Kemik
 • Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız
 • Ahmet Karakuşak
 • Mustafa Şahin
 • Mustafa Anıl Yaşar
 • Nurcan Güler
 • Coşkun Görmüş
 • Serbülent Aydın
 • Ender Özer
 • Serap Pamak
Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72

Olgu Sunumu

Erkek Hastada Ektopik Meme Olgusu
 • Bülent Koca
 • Serdar Şenol
 • Hamza Çınar
 • Savaş Yürüker
Med Bull Haseki 2013; 51: 26-27 DOI: 10.4274/Haseki.864
Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı
 • Filiz Topaloğlu Demir
 • Kenyul Salaeva
 • İlknur Kıvanç Altunay
 • Özben Yalçın
Med Bull Haseki 2017; 55: 64-66 DOI: 10.4274/haseki.3198

Özgün Araştırma

Nüks Meme Filloides Tümörlerine Tedavi Yaklaşımları
 • Fazilet Erözgen
 • Ahmet Kocakuşak
 • Celal Kızılkaya
 • Kamile Altundal
 • Muzaffer Akıncı
 • Adnan Hut
Med Bull Haseki 2012; 50: 43-47
Erkek Meme Kanserinde Prevalans ve Klinik Deneyimlerimiz
 • Cihad Tatar
 • Fazilet Erözgen
 • Muzaffer Akıncı
 • Suat Benek
 • Celal Kızılkaya
Med Bull Haseki 2013; 51: 99-101 DOI: 10.4274/Haseki.1000
İnvaziv Duktal Karsinomda Modifiye Scarff-Bloom-Richardson Gradeleme Sistemi ile p16 ve bcl-2 Ekspresyonunun Karşılaştırılması
 • Selma Erdoğan Düzcü
 • Mihriban Gürbüzel
 • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2015; 53: 229-236 DOI: 10.4274/haseki.2443
Meme Kanserinde Aksilla Metastazini Etkileyen Prediktif Faktörler
 • Suat Benek
 • Cihad Tatar
Med Bull Haseki 2019; 57: 356-361 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4983
Meme Kanserinde PET SUVmax Değeri ve Ki-67 Ekspresyonu Arasındaki İlişki
 • Meriç Emre Bostancı
 • Zekiye Hasbek
Med Bull Haseki 2020; 58: 359-363 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5873

Olgu Sunumu

Memenin Lobüler Karsinomunun Sıradışı Metastazı
 • Songül Peltek Özer
 • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2018; 56: 85-88 DOI: 10.4274/haseki.83007

Derleme

Mastitler
 • Fazilet Erözgen
 • Mehmet Celal Kızılkaya
 • Gamze Çitlak
Med Bull Haseki 2014; 52: 150-152 DOI: 10.4274/haseki.1558

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar