Özgün Araştırma

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Hastalarda Akut Atağın Şiddeti ile Ürik Asit ve Ürik Asit Kreatinin Oranı Arasındaki İlişki
 • Sinem Özbay Özyılmaz
 • İsa Özyılmaz
 • Osman Akın Serdar
 • Esra Uzaslan
Med Bull Haseki 2013; 51: 147-150 DOI: 10.4274/Haseki.1162
Parkinson Hastalık Şiddeti Takibinde Ürik Asit Seviyesi ve Ürik Asit/Kreatinin Oranı Güvenilir Biyobelirteçler midir?
 • Vasfiye Burcu Albay
 • Mesude Tütüncü
Med Bull Haseki 2020; 58: 315-319 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5903

Olgu Sunumu

Yüksek Kreatin Kinaz Nedeni: Jüvenil Dermatomiyozit Olgusu
 • İsmail Yıldız
 • Özge Umur
 • Muhammet Ali Varkal
 • Alev Yılmaz
 • Gökçen Gündoğdu
 • Ayşe Kılıç
 • Fatma Oğuz
 • Emin Ünüvar
Med Bull Haseki 2014; 52: 219-222 DOI: 10.4274/haseki.1601

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar