Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Olgu: Atipik Kızamık
 • Tuna Demirdal
 • Ümmü Sena Sarı
 • Figen Kaptan
 • Nesrin Türker
 • Bahar Örmen
 • Nurbanu Sezak
Med Bull Haseki 2016; 54: 50-52 DOI: 10.4274/haseki.2717
Hemidistoni ile Prezente Olan Subakut Sklerozan Panensefalit
 • Hepsen Mine Serin
 • Sevcan Bilen
 • Ali Cansu
Med Bull Haseki 2014; 52: 137-139 DOI: 10.4274/haseki.1451
Psödotümör Serebri ile Prezente Olan Atipik Bir Subakut Sklerozan Panensefalit Olgusu
 • Semih Ayta
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2011; 49: 150-153

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar