Özgün Araştırma

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı
  • Gökçen Başaranoğlu
  • Asım Esen
  • Mefkur Bakan
  • Ufuk Topuz
  • Kadir İdin
  • Tarık Umutoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46 DOI: 10.4274/haseki.1872

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar